Nawigacja

Aktualności

Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019

 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o książce Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa” – Warszawa, 9 kwietnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

9 kwietnia 2019 r., w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie, odbyła się dyskusja wokół książki Łukasza Garbala „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”. 

W spotkaniu udział wzięli:

 • dr Łukasz Garbal – autor
 • prof.  Antoni Dudek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Eisler – Instytut Pamięci Narodowej

 

Lipski to legenda opozycji w PRL. Jan Olszewski nazywał go „naszym Prezydentem”, dla Adama Michnika był mistrzem. Powstaniec warszawski, już od 1945 r. łącznik środowisk opozycyjnych, współzałożyciel KOR. Wybitny badacz literatury i krytyk literacki. W 1959 r. z powodów politycznych usunięty z pracy w PIW. Mistrz konspiracyjnej loży wolnomularskiej „Kopernik”, organizator protestu przeciw cenzurze – Listu 34. Jeden z przedstawicieli polskiej inteligencji, uosabianej figurą herbertowskiego Pana Cogito.

Źródłowa biografia Jana Józefa Lipskiego to przypomnienie tej postawy zgodności słów i czynów, świadczenia własnym życiem. Lipski konsekwentnie przeciwstawiał się zawłaszczaniu przez władze PRL słów takich jak demokracja, socjalizm, patriotyzm. Komunizm był dla niego totalitaryzmem tak samo jak nacjonalizm. Mimo swojego heroicznego życiorysu nie był postacią pomnikową, ale ciepłym, przyjaznym człowiekiem, który każdego traktował jako partnera do rozmowy.

Książka uhonorowana w 2019 r. nagrodą im. ks. Józefa Tischnera w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne.

Łukasz  Garbal  –  kustosz  dyplomowany  w  Instytucie  Dokumentacji  i  Studiów  nad Literaturą  Polską,  oddziale  Muzeum  Literatury  im.  Adama  Mickiewicza  w  Warszawie, edytor, opracowuje pisma Jana Józefa Lipskiego, wydał m.in. Ferdydurke. Biografia powieści (2010), Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie (2011), aktywista miejski.

do góry