Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020

 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, cz. II – Warszawa, 12–13 lutego 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)

W dniach 12-13 lutego 2020 r. w Warszawie obradowała ogólnopolska konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”. Sesja naukowa, przygotowana przez Biuro Badań Historycznych IPN, odbywała się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, było przedstawienie sytuacji biskupów w realiach politycznych Polski „ludowej”. Chodziło nie tylko o zaprezentowanie poglądów hierarchów kościelnych dotyczących sytuacji powojennej Polski, ale również omówienie, w jaki sposób duchowieństwo, wierni i władze komunistyczne oceniały poglądy i postawę danego biskupa.

Polscy biskupi od początku istnienia Polski „ludowej” nie ukrywali swojego sceptycyzmu, a nawet negatywnego stanowiska wobec komunistycznych władz narzuconych przez sowieckiego okupanta. Niemniej jednak wraz z biegiem czasu podejście hierarchii kościelnej do rzeczywistości politycznej powojennej Polski zróżnicowało się. Część biskupów uważała, że komunistyczne państwo jest bezwzględnym przeciwnikiem Kościoła, a część, że można w jakiś sposób dojść do porozumienia z władzami Polski „ludowej”. Wspomniana problematyka była omawiana w sposób przyczynkarski w wielu pracach o różnorodnym charakterze – głównie w monografiach dotyczących relacji państwo – Kościół w PRL czy biografiach poszczególnych biskupów działających w Polsce powojennej. Celem konferencji będzie rozszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej tytułowej problematyki oraz przygotowanie monografii wieloautorskiej, obejmującej możliwie szerokie spektrum członków Episkopatu Polski. Nacisk położony zostanie na zaprezentowanie poglądów ordynariuszy diecezji oraz najważniejszych sufraganów. Podejmiemy również próbę zaprezentowania podejścia Episkopatu Polski do wybranych problemów społeczno-politycznych Polski „ludowej”. Sesja stanowi kontynuację konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na początku 2018 r.

 

 

PROGRAM

Dzień I
12 II 2020
Przystanek Historia IPN, ul. Marszałkowska 21/25

10.00-10.20: Otwarcie konferencji

Panel I: 10.20-12.10

10.20-10.40

 • Dr Rafał Łatka (BBH IPN), Kardynał Stefan Wyszyński i komuniści. Rozmowy Prymasa z dygnitarzami partyjnymi i ich wpływ na sytuacje społeczno-polityczną

10.40-11.00

 • Dr Wojciech Kucharski (Centrum Historii Zajezdnia), Kardynał Stefan Wyszyński w Rzymie.  Obraz prymasa w materiałach ambasady PRL

11.00-11.20

 • Dr hab. Paweł Skibiński, W drodze do jednomyślności. Sposób podejmowania decyzji przez Episkopat Polski w relacjach państwo-Kościół

11.20-11.40

 • Dr hab. Leszek Zygner prof. PWSZ w Ciechanowie, Więzień i wygnaniec. Ostatni okres działalności ordynariusza łuckiego biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1945-1950)

11.40-12.10: dyskusja

12.10-12.30: przerwa na kawę

Panel II: 12.30-14.20

12.30-12.50

 • Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Hierarchia kościelna i zakony – wzajemne relacje. Zarys zagadnienia

12.50-13.10

 • Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań), Prymasi Polscy w okresie PRL wobec chrześcijańskich kościołów mniejszościowych

13.10-13.30

 • Dr Monika Wiśniewska (IHN PAN), Biskupi archidiecezji warszawskiej w świetle dokumentacji warszawskiego wydziału wyznaniowego

13.30-13.50

 • Ewelina Ślązak (IPN Łódz, UŁ), Biskupi pomocniczy diecezji łódzkiej wobec władzy komunistycznej

13.50-14.20: dyskusja

14.20-15.30: przerwa

Panel III: 15.30-17.10

15.30-15.50

 • Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kolegium IPN), Działalność bp Franciszka Jopa jako wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej

15.50-16.10

 • Dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Śląski), Biskup Franciszek Jop, pierwszy biskup ordynariusz opolski

16.10-16.30

 • Dr Michał Białkowski (UMK), Udział Antoniego Baraniaka w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977)

16.30-16.50

 • Dr Norbert Wójtowicz (IPN Wrocław), Dwie i pół dekady działalności biskupa płockiego Bogdana Mariana Sikorskiego w rzeczywistości politycznej PRL

16.50-17.10: dyskusja

17.10-17.30 przerwa na kawę

17:30-19.00 Dyskusja panelowa: Postawy hierarchii kościelnej w dwóch ostatnich dekadach PRL (1970-1989) wokół tez książki Rafała Łatki, Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL, Warszawa 2019

Dr Rafał Łatka
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Dr hab. Paweł Skibiński
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW
Prof. dr hab. Jan Żaryn

Dzień II
13 II 2020
Przystanek Historia IPN, ul. Marszałkowska 21/25

Panel I: 10.00-11.20

10.00-10.20

 • Dr Jarosław Durka (UO), Wokół Jasnej Góry. Biskup częstochowski Zdzisław Goliński wobec rzeczywistości Polski „ludowej”

10.20-10.40

 • Dr Łucja Marek (IPN Kraków), Franciszek Musiel - częstochowski biskup pomoc(niczy) i obrońca prawdy (1966-1992)

10.40-11.00

 • Andrzej W. Kaczorowski, Jasnogórska homilia bpa Ignacego Tokarczuka 5 września 1982 r. Kontekst społeczno-polityczny i reakcje

11.00-11.20: dyskusja

11.20-11.40: przerwa na kawę

Panel II: 11.40-13.30

11.40-12.00

 • Dr hab. Jan Ciechanowski (UW), Biskup Lucjan Bernacki: życie i działalność

12.00-12.20

 • Karolina Mętrak (UW), Biskup budowniczy stolicy – życie i działalność bp. Jerzego Modzelewskiego (1905-1986

12.20-12.40

 • Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Biskup Adam Sawicki wobec rzeczywistości społeczno-politycznej Polski „ludowej”

12.40-13.00

 • Paweł Glugla (UR), Charakterystyka i działalność biskupa Karola Pękali w aktach aparatu bezpieczeństwa i wspomnieniach najbliższych

13.00-13.30: dyskusja

13.30-14.30: przerwa

Panel III: 14.30-15.50

14.30-14.50

 • Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Polityka władz PRL wobec bp. Wilhelma Pluty w latach 1972-1986

14.50-15.10

 • Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Petycja o zaprzestanie publicznego szykanowania duchowieństwa - sufragan poznański bp. Franciszek Jedwabski i jego potyczki z komunistami

15.10-15.30

 • Dr Leszek Molendowski (Muzeum Gdańska/ Instytut Kaszubski w Gdańsku), Administratorzy i biskupi gdańscy wobec zakonów męskich w okresie PRL

15.30-15.50: dyskusja

15.50-16.10: przerwa na kawę

 

Panel IV: 16.10-17.10

16.10-16.30

 • Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski prof. PWT we Wrocławiu, Sprawa mianowania ks. Wincentego Urbana biskupem pomocniczym dla Wrocławia

16.30-16.50

 • Dr Marek Mutor (Centrum Historii Zajezdnia), Działania abp. Bolesława Kominka przy organizacji obchodów 20-lecia polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich w świetle nowych źródeł

16.50-17.10

 • Dr Wojciech Paduchowski (IPN Kraków), Rola biskupa Karola Wojtyły w sprawie krzyża nowohuckiego w 1960 r.

17.10-17.30: dyskusja

17.30 zakończenie konferencji

 

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl

do góry