Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1950–1975” – Poznań, 30 października 2019

 • Czerwiec 1956 w Poznaniu
  Czerwiec 1956 w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Województwo poznańskie w latach 1950–1975”, która odbędzie się 30 października 2019 r. w budynku Wydziału Historii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie. W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły kontynuować rozpoczęty w 2017 roku projekt „Wielkopolska w latach 1945–1956” rozszerzając jego zakres chronologiczny do 1989 roku. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była zorganizowana 19 października 2017 r. konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945–1950”, której pokłosiem będzie wydana w bieżącym roku publikacja.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu, tym razem poświęconym okresowi 1950–1975.

Program konferencji:

9.00–9.15 Otwarcie konferencji

9.15–10.40

 • dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka Województwo poznańskie na tle pozostałych polskich województw – próba analizy porównawczej
 • prof. Stanisław Jankowiak Życie polityczne w województwie poznańskim
 • dr hab. Rafał Reczek Życie społeczne w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • prof. Dorota Skotarczak Życie kulturalne w województwie poznańskim w latach 1950–1975

10.40–11.00 Przerwa kawowa

11.00–12.40

 • dr hab. Ryszard Wryk prof. UAM Sport w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr Piotr Grzelczak Opór społeczny w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr Przemysław Zwiernik Opór społeczny i środowiska opozycyjne w województwie poznańskim w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych
 • dr hab. Jan Miłosz Od industrializacji stalinowskiej do gierkowskiego przyspieszenia. Przemiany gospodarcze w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM Przemiany na wsi wielkopolskiej w latach 1950– 1975

12.40–13.00 Przerwa kawowa

13.00–14.20

 • dr hab. Konrad Białecki prof. UAM Życie religijne w województwie poznańskim
 • dr Rafał Kościański Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr hab. Arkadiusz Słabig Ludność ukraińska w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • mgr Arkadiusz Małyszka Strajki jako forma walki o sprawy nie tylko bytowe robotników w województwie poznańskim w latach 1957–1970

14.20–14.50 Przerwa w obradach

14.50–16.10

 • dr hab. Elżbieta Wojcieszyk Wielkopolscy harcerze w latach 1956–1964
 • mgr Marcin Jurek „Wróg wewnętrzny” lokalnie. Działania aparatu bezpieczeństwa przeciwko poznańskim działaczom KPP w latach 50.
 • mgr Łukasz Komorowski Wybory z 20 stycznia 1957 roku w województwie poznańskim – przygotowania, przebieg, wyniki
 • dr Robert Kolasa Wybory do Sejmu PRL i rad narodowych na przykładzie Piły w latach 1952–1976
 • dr Regina Pacanowska Firmy i marki regionu wielkopolskiego przełomu lat 60. i 70. XX wieku

16.10–16.30 Przerwa kawowa

16.30–17.30

 • mgr Adrian Gendera Mienie poewangelickie w świeckiej służbie społeczeństwu powiatu leszczyńskiego 1950–1975 na wybranych przykładach
 • dr Renata Knyspel-Kopeć Upamiętnienie wielkopolskiego czynu powstańczego w 47. rocznicę wydarzenia w świetle archiwaliów z 1965 roku
 • dr Mieczysław Kopeć Przemiany gospodarczo – społeczne w Poznańskiem w świetle dokumentów sądów w Wolsztynie lat 1950–1975
 • mgr Witold Sobócki Znaczenie budowy Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Górze k. Śremu dla województwa poznańskiego

17.20–17.30 Zakończenie konferencji

 

do góry