Nawigacja

Aktualności

Nowy sztandar Zespołu Szkół w Grodkowie upamiętnia Żołnierzy Niezłomnych

4 marca 2019 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 im. „Żołnierzy Niezłomnych” w Grodkowie.

Patron szkoły ściśle związany jest z wydarzeniami, jakie miały miejsce wiosną 2016 r. Wówczas Zespół Poszukiwawczy IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka odkrył na polanie opodal Grodkowa szczątki 30 żołnierzy NSZ ze Zgrupowania Oddziałów Leśnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”, którzy ponieśli śmierć we wrześniu 1946 r. na skutek prowokacyjnej akcji MBP, znanej szerzej jako operacja „Lawina”. Instytut Pamięci Narodowej od samego początku wspierał merytorycznie starania dyrekcji szkoły o nadanie placówce patrona im. „Żołnierzy Niezłomnych”, a oddział Wrocławski IPN był współfundatorem sztandaru. Oprócz uczniów i grona pedagogicznego, na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z Wojewodą Opolskim, Adrianem Czubakiem, delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z wiceprezesem prof. Krzysztofem Szwagrzykiem na czele, oraz przedstawiciele rodzin partyzanckich. Goście najbardziej zaangażowani w sprawę nadania szkole patrona i ufundowania sztandaru zostali wyróżnieni symbolicznym przybiciem gwoździa do drzewca oraz wpisaniem się do okolicznościowej Księgi Pamiątkowej. Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej zaszczytu tego dostąpili wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, dr Bartosz Kuświk, naczelnik Delegatury Opolskiej IPN oraz dr Tomasz Greniuch, pracownik Delegatury Opolskiej IPN i autor licznych prac dotyczących historii Zgrupowania NSZ kpt. „Bartka”.  Do zebranych przemówili m.in. Dyrektor szkoły, pani Danuta Trzaskawska, Wojewoda Opolski Adrian Czubak i wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Uroczystości zakończyły się poświęceniem sztandaru i oficjalnym przekazaniem go na ręce pocztu sztandarowego.

tekst dr Tomasz Greniuch/fot. Daniel Klimczak (Radio Opole)

 

do góry