Nawigacja

Aktualności

Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018

 

  • Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018
    Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018
  • Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018
    Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018
  • Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018
    Spotkanie świadków historii z młodzieżą w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć...” – Tykocin, 10 grudnia 2018

 

Na zaproszenie Dyrekcji Muzeum w Tykocinie oraz Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie Anna Klimowicz, edukatorka z Biura Edukacji Narodowej IPN i koordynatorka IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć... – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów koncentracyjnych i deportacji”, wzięła udział w seminarium – spotkaniu dla młodzieży szkolnej pt. Straty ludnościowe podczas II wojny światowej”. Gośćmi spotkania, które odbyło się 10 grudnia 2018 r., byli świadkowie historii – czworo byłych więźniów obozów koncentracyjnych

Młodzież wysłuchała wykładów nt. eksterminacji polskiego społeczeństwa podczas II wojny światowej. Tematy związane z martyrologią Polaków przedstawili m.in. Anna Klimowicz, Joanna Gierczyńska, kierująca Muzeum Więzienia Pawiak, dr Janusz Sękowski, kierownik Muzeum w Tykocinie i Marzena Pisarska-Kalisty, b. kierowniczka Muzeum.

Uczniowie mieli również okazję wysłuchać wspomnień Stanisława Zalewskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Janiny Iwańskiej ze Stowarzyszenia Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych oraz Wandy Rosiewicz i Marianny Bogusz z Klubu Byłych Ravensbrüczanek. Następnie w pomieszczeniach tykocińskiego Muzeum świadkowie historii udzielili indywidualnie wywiadów zespołom uczniowskim, biorącym udział w tegorocznej edycji projektu. Najciekawsze fragmenty nagranych wywiadów będzie można obejrzeć w czerwcu 2019 r. na ogólnopolskiej prezentacji finałowej.

do góry