Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923” – Białystok, 19–20 lutego 2019

 • Otwarcie konferencji przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza Otwarcie konferencji przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza
 • Głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski Głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski
 • Przemówienie marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego Przemówienie marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego
 • List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela
 • Wystąpienie Jolanty Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej Wystąpienie Jolanty Gadek - dyrektor Książnicy Podlaskiej
 • Goście konferencji Goście konferencji
 • Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn
 • Zaproszeni goście Zaproszeni goście
 • Uczestnicy konferencji Uczestnicy konferencji
 • Wystąpienie Waldemara Borzestowskiego Wystąpienie Waldemara Borzestowskiego
 • Wystąpienie dr. Rafała Roguskiego Wystąpienie dr. Rafała Roguskiego
 • Uczestnicy konferencji Uczestnicy konferencji
 • Goście konferencji Goście konferencji
 • Wystąpienie Tadeusza Łuniewskiego Wystąpienie Tadeusza Łuniewskiego
 • Goście konferencji Goście konferencji
 • Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego
 • O białostockich harcerzach w swoim wystąpieniu opowiedział Paweł Nowik O białostockich harcerzach w swoim wystąpieniu opowiedział Paweł Nowik
 • Wystąpienie dr. hab. Jana Snopko Wystąpienie dr. hab. Jana Snopko

W dniach 19–20 lutego 2019 r. w związku z setną rocznicą powrotu Białegostoku do Rzeczypospolitej, białostocki oddział IPN podjął incjatywę zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”. Miejscem, w którym odbywa się konferencja jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego będąca partnerem wydarzenia. Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentanci instytucji publicznych, oświaty, służb mundurowych, kombatanci, mieszkańcy miasta Białegostoku. Patronat medialny nad wydarzeniem objeli TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystąpienia prelegentów wzbudziły żywą dyskusję podsumowującą każdy panel.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez miasto Białystok: „Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej”.

Relacje w mediach:

https://bialystok.tvp.pl/41379275/19022019-godz-1830 (3:54)

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165777

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Templates/strona2.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FAktualnosci%2F19%2E02%2E2019%2BOgolnopolska%2Bkonferencja%2Bnaukowa%2BKu%2BNiepodleglosci%2Bkierunek%2Bpolnocno%2Bwschodni%2B1918%2B1923%2Ehtm&NRNODEGUID=%7BB8D370A3-5253-4085-BB53-7F72FC53734D%7D&NRCACHEHINT=Guest

https://bialystok.tvp.pl/41295551/konferencja-naukowa-ku-niepodleglosci-kierunek-polnocnowschodni

 

 

 

 

do góry