Nawigacja

Aktualności

Inicjatywy Archiwum IPN w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

​Na portalu „Moja Niepodległa” prezentujemy historię obchodów 11 Listopada ​w dokumentach z Archiwum IPN, zaś przed siedzibą Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21 – wyjątkową ekspozycję plenerową „#Moja Niepodległa. Materiały z zasobu Archiwum IPN”.

EKSPOZYCJA INTERNETOWA​

W  związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ​na portalu Moja Niepodległa została uruchomiona okolicznościowa strona internetowa 11 Listopada ​w dokumentach Archiwum IPN. Wśród zamieszczonych archiwaliów mogą Państwo znaleźć kopie cyfrowe dokumentów, zdjęcia, grafiki, fragmenty filmów operacyjnych i inne materiały stanowiące spuściznę archiwalną po organach bezpieczeństwa PRL lub przekazane do naszego Archiwum przez darczyńców prywatnych i instytucje polonijne.

Główną część ekspozycji stanowią kopie cyfrowe dokumentów archiwalnych podzielone na lata (1918–1945, 1945–1977 i 1978–1990). Można tu znaleźć materiały obrazujące represje okupantów niemieckich i sowieckich wobec Polaków w związku z obchodami 11 Listopada (np. link, link, link​), informacje o wysiłkach obywateli polskich na rzecz zachowania pamięci o Święcie Niepodległości w okresie powojennym (m.in. link, link).

Interesujące są również materiały pozyskane przez IPN w ramach współpracy z instytucjami polonijnymi, ukazujące obchody Święta z perspektywy naszych rodaków mieszkających za granicą (m.in. link , link , link).

Największą część materiałów stanowią jednak dokumenty z lat 1978–1990, gdy obchody Święta Niepodległości stają się okazją nie tylko do manifestacji uczuć patriotycznych, ale i do zorganizowanego oporu wobec narzuconej władzy (link). Warto również zapoznać się z pochodzącą z tego okresu kolekcją fotografii (link) i grafik – ulotek, afiszy i plakatów (link). Na potrzeby naszego projektu zostały również przygotowane i udostępnione dwa oryginalne filmy operacyjne z Krakowa, obrazujące przebieg uroczystości w 1979 i 1984 roku (link).

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, dokumenty oprócz układu chronologicznego, zostały również uporządkowane według miejscowości, a właściwie oddziałów i delegatur IPN gdzie są przechowywane (link).

Oprócz warstwy dokumentacyjnej na stronie internetowej będzie można również znaleźć teksty historyczne i materiały edukacyjne bazujące na materiałach archiwalnych (link​), informacje dotyczące samego dokumentu oraz działalności i misji naszego Archiwum (link).

Ekspozycja została zaprezentowana 7 listopada 2018 roku podczas realizowanego przez IPN cyklu szkoleń dla nauczycieli na „Przystanku Niepodległość" przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

 

  EKSPOZYCJA PLENEROWA​

Równocześnie z inauguracją projektu on-line na ogrodzeniu siedziby Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21, pojawiła się wyjątkowa ekspozycja plenerowa „# Moja Niepodległa. Materiały z zasobu Archiwum IPN”.

Na 21 planszach zaprezentowano fotografie archiwalne z obchodów rocznicy odzyskania niepodległości oraz okolicznościowe znaczki, plakaty i ulotki z lat 70. i 80. Warto zwrócić uwagę na plansze przedstawiające unikatowe zdjęcia Marszałka Józefa Piłsudskiego w sytuacjach oficjalnych i w otoczeniu rodziny.

Z planszami wystawy mogą Państwo zapoznać się również on-line, na wspomnianym wyżej serwisie internetowym.

 

do góry