Nawigacja

Aktualności

Nowy periodyk Instytutu Pamięci Narodowej „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”

Głównym celem nowego periodyku wydawanego przez IPN jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL. Przyjęta formuła pisma zakłada, iż zamieszczane w nim będą materiały dotyczące następujących instytucji aparatu represji: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.
Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą „w oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliograficzne.
Redaktorem naczelnym periodyku jest dr Zbigniew Nawrocki Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie.

„Aparat represji w Polsce Ludowej” – nr 1 (1)/2004 – cena 34,00 zł.

Spis treści:

I. Metodologia

 • Marek Jan Chodkiewicz – Wędrówki historyka. Kilka słów o metodologii

 • Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski – Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne

II. Struktury

 • Wacław Dubiański – Struktura PUBP/PUdsBP w Zawierciu w latach 1945-1956

 • Dariusz Byszuk – Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie. Struktura organizacyjna i obsada personalna w latach 1944-1954

 • Joanna Żelazko – Organizacja i obsada personalna Wojskowego Sadu Rejonowego w Łodzi

 • Paweł Piotrowski – Przekształcenia struktury aparatu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w latach 1954-1975

III. Dokumenty

 • Dariusz Węgrzyn – Wytyczne do pracy operacyjnej Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie z 1945 r.

 • Krzysztof Kaczmarski – Działania aparatu represji wobec masonerii w Polsce Ludowej

 • Wojciech Frazik – Dowód zbrodni, czyli co zrobić z ciałem ofiary

 • Tomasz Danilecki – Sprawa Zinaidy Gryning

 • Kazimierz Krajewski, Jacek Pawłowicz – Agentura WUBP w Warszawie wykorzystywana w 1949 r. przeciwko podziemiu niepodległościowemu

 • Tomasz Balbus – „Służył nam bez zastrzeżeń i skrupułów”. Druga twarz byłego szefa Oddziału II Obszaru Lwowskiego AK ppłk. Henryka Pohoskiego „Walerego” vel „Szpinalskiego”

 • Robert Witalec – Sprawozdanie z akcji czoty „Czumaka” przeprowadzonej w powiecie przemyskim od 28 czerwca do 7 lipca 1947 r.

 • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Działania aparatu represji. Wydarzenia w Starachowicach w noc sylwestrową 1945 r. w świetle dokumentów

 • Mariusz Krzysztofiński – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP (Starowiejskich) w latach 1959-1973

IV. W oczach własnych

 • Zbigniew Nawrocki – Wspomnienia Jana Gorlińskiego, pierwszego szefa PUBP w Mielcu (wrzesień 1944 – maj 1945)

V. Biogramy

 • Filip Musiał – Julian Polan-Haraschin (1912-1984), sędzia WSR w Krakowie

 • Tomasz Kurpierz – Marek Szauber (1907–?), prokurator WPR w Katowicach i Lublinie

 • Zbigniew K. Wójcik – Jan Zbigniew Lubaczewski (1894-1975), sędzia WSR w Rzeszowie i Olsztynie

 • Krzysztof Szwagrzyk – Zygmunt Bukowiński (1921-1983), sędzia WSR we Wrocławiu i Warszawie

 • Igor Hałagida – Leon Łapiński 91913-?), agent III Departamentu MBP

VI. Recenzje

 • Tomasz Bereza – Piotr Kołakowski, „NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945”, Warszawa 2002

 • Łukasz Kamiński – Ewa Matkowska, „System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb”, Kraków 2003

 • Maciej Korkuć – Piotr Majer, „Milicja obywatelska w systemie organów PRL (zarys problematyki i źródła)”, Toruń 2003

VII. Bibliografia

 • Wojciech Frazik, Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak – Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944-1989). Stan badań

 • Dorota Rowicka – Bibliografia zawartości czasopisma „Problemy Teorii i Praktyki Operacyjnej SB” za lata 1975-1987 i „Problemy Ochrony Bezpieczeństwa Państwa” za lata 1988-1989

do góry