Nawigacja

Aktualności

W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018

16 października 2018 r. o godzinie 13:00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli – ASP Bar Area 3D zaprezentowana została wystawa „Polska Walcząca”. W uroczystości wzięli udział Jan Baster – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie oraz zaproszeni goście. 

Przygotowana w 2015 r. przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Polska Walcząca” przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom − Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazujemy najważniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza” i powstanie warszawskie. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dykta­turze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

Część wystawy zrobiona przez Centralę IPN w Warszawie została uzupełniona przez panele przygotowane przez Oddział IPN w Rzeszowie, na których została zobrazowana działalność Polskiego Państwa Podziemnego na Podkarpaciu. Całość wystawy składa się z 25 paneli o formacie 120x90 cm, przygotowana jest w języku polskim i angielskim.

Autorzy:
Dr Paweł Rokicki z Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, autor bądź współautor licznych albumów oraz wystaw edukacyjnych o tematyce historycznej, m.in.: „A więc wojna... Ludność cywilna we wrześniu 1939 r.”, „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, „Żegota. Rada Pomocy Żydom”, „Wygnańcy”, „Ofiary stanu wojennego”. Badacz historii polskiego podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej.

Dr Mirosław Surdej – absolwent UMCS Lublin. Od 2006 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Autor dwóch monografii „Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941–1948” i „Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947” oraz kilkunastu artykułów naukowych poświęconych działalności podziemia politycznego i zbrojnego w Polsce w latach 1939–1956.

Katarzyna Kyc – absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną. Autorka kilku wystaw edukacyjnych, m.in. „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45” i „Symbole naszej historii, cz. III”, koordynatorka regionalnych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych, autorka kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych.


Organizatorami wydarzenia są Stanisław Ożóg – poseł do Parlamentu Europejskiego i prof. Ryszard Legutko – przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.  

Wystawa została objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. 

Fot. Nahajowska Aneta

 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”– Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Wiceprezes IPN Jan Baster – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart i wiceprezes IPN Jan Baster – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniar – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca”. Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
 • W Parlamencie Europejskim IPN prezentuje wystawę „Polska Walcząca” – Bruksela, 16 października 2018
do góry