Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej – Rzeszów, 12 października 2018

Za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowanie praw człowieka w PRL, Prezydent RP nadał odznaczenia działaczom opozycji antykomunistycznej lat 1956-1989.

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Rzeszowie.
 • Dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie podczas uroczystości wręczenia KWiS w Rzeszowie.
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Rzeszowie.
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności poprowadził Dariusz Byszuk - naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS ks. Henrykowi Mieczysławowi Borczowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS prof. Janowi Marianowi Drausowi - członkowi Kolegium IPN.Dr Mateusz Szpytma
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pani Barbarze Frączek.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pani Irenie Granowskiej.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Marcinowi Janowi Hejnarowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Adamowi Januszowi Jurczykowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Ryszardowi Karpińskiemu.
 • Dr Mateusz Szpytma IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Mieczysławowi Kołakowskiemu.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pani Małgorzacie Kotlińskiej.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Januszowi Kujawie.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Marianowi Jerzemu Kuncowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Ireneuszowi Janowi Materze.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Wiesławowi Adamowi Moczulskiemu.Dr Mateusz Szpytma
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Krzysztofowi Janowi Mrukowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pani Ewie Sidak.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pani Stanisławie Zofii Starzak.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Jackowi Adamowi Stępniowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Zbigniewowi Strączkowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Józefowi Andrzejowi Szylerowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Tadeuszowi Maciejowi Ulmie.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Marianowi Witalisowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Józefowi Wróblowi.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS panu Marianowi Zimie.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pośmiertnie panu Zbigniewowi Lemańczykowi, odznaczenie odebrała żona pani Danuta Lemańczyk.Dr Mateusz Szpytma
 • Dr Mateusz Szptyma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pośmiertnie panu Włodzimierzowi Piotrowi Potyrała, odznaczenie odebrał syn pan Kazimierz Potyrała.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe KWiS pośmiertnie panu Jerzemu Świdrakowi odznaczenie odebrała żona pani Maria Świdrak.
 • Dr Mateusz Szpytma wiceprezes IPN w imieniu prezydenta RP wręczył w Rzeszowie odznaczenie państwowe KWiS działaczom opozycji antykomunistycznej.
 • Podczas uroczystości poseł Wojciech Buczak odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
 • Podczas uroczystości Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart reprezentowała pani Karolina Bogusz - dyrektor Biura Wojewody.
 • W imieniu odznaczonych KWiS głos zabrał prof. Jan Draus - członek Kolegium IPN.
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Rzeszowie.

12 października 2018 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie, ul. Sokoła 8,  godz. 13.00 odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Krzyż Wolności i Solidarności.
W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989 wręczy wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. 

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

Osoby odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności:

 1. Ks. Henryk Mieczysław BORCZ
 2. Pan Jan Marian DRAUS
 3. Pani Barbara Franciszka FRĄCZEK
 4. Pani Irena GRANOWSKA
 5. Pan Marcin Jan HEJNAR
 6. Pan Adam Janusz JURCZYK
 7. Pan Ryszard KARPIŃSKI
 8. Pan Mieczysław KOŁAKOWSKI
 9. Pani Małgorzata KOTLIŃSKA
 10. Pan Janusz KUJAWA
 11. Pan Marian Jerzy KUNC
 12. Pan Ireneusz Jan MATERA
 13. Pan Wiesław Adam MOCZULSKI
 14. Pan Krzysztof Jan MRUK
 15. Pani Ewa SIDAK
 16. Pani Stanisława Zofia STARZAK
 17. Pan Jacek Adam STĘPIEŃ
 18. Pan Zbigniew STRĄCZEK
 19. Pan Józef Andrzej SZYLER
 20. Pan Tadeusz Maciej ULMA
 21. Pani Marian WITALIS
 22. Józef WRÓBEL
 23. Pan Marian ZIMA

oraz pośmiertnie:

 1. Pan Zbigniew LEMAŃCZYK – odznaczenie odbierze żona Pani Danuta LEMAŃCZYK
 2. Pan Włodzimierz Piotr POTYRAŁA – odznaczenie odbierze syn Pan Kazimierz POTYRAŁA
 3. Pan Jerzy ŚWIDRAK – odznaczenie odbierze żona Pani Maria ŚWIDRAK

​Biogramy osób odznaczonych w załączniku:

Relacja na stronie: https://rzeszow.tvp.pl/39449565/krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej

Fot. Igor Witowicz (IPN Rzeszów)

do góry