Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018

Konkurs ogłosili Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON

 • Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Inauguracja konkursu „Żołnierze w służbie historii” – Warszawa, 8 października 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

8 października 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się inauguracja wspólnego projektu Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Konkurs „Żołnierze w służbie historii” jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Biura Edukacji Narodowej IPN i Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach 3 zadań konkursowych uczniowie:

 • odnajdują postać żołnierza, legionisty, powstańca, którego losy mogą stanowić przykład szlachetnej służby ojczyźnie, opisują tę postać i przygotowują krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego
 • odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce pamięci związane z wybraną postacią i wkładem oręża polskiego w budowanie polskiej niezależnej państwowości w XX wieku. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsce pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej
 • przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z wybranym miejscem pamięci i postacią. Uczestnikami lekcji są osoby spoza szkoły Uczestników Konkursu.

Tematem pierwszej edycji konkursu są „bohaterowie września 1939 r.” – żołnierze walczący w wojnie w obronie Polski we wrześniu 1939 r.

Finał konkursu przewidziany jest w czerwcu 2019 r., a wyjazd edukacyjny – będący główną nagrodą w konkursie – we wrześniu 2019 r. Kolejne edycje będą miały także swoje odniesienia tematyczne: do wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzy podziemia niepodległościowego czy żołnierzy I i II Korpusu Polskiego na Zachodzie.

Aby wziąć udział w konkursie, młodzież rejestruje drużynę składającą się z co najmniej dwóch osób i opiekuna na stronie zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl. 

Na stronie konkursu oprócz regulaminu umieszczone są bieżące informacje konkursowe oraz wskazówki, jak wykonać w ciekawy sposób poszczególne zadania, krótka historia kampanii wrześniowej 1939 r., linki do ciekawych stron www, a także podstawowa bibliografia przedmiotu. Prace konkursowe każdej edycji są publicznie dostępne, a poprzez jedno z zadań konkursu systematycznie budowana jest mapa pamięci opisująca miejsca upamiętnione przez młodzież.

Wiosną 2019 r. w całej Polsce odbędą się, we współpracy z Departamentem Edukacji MON, muzeami wojskowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, warsztaty w ciekawych dla każdego młodego żołnierza miejscach.

Warsztaty będą oparte na trzech modułach:

 • szkolenie z zakresu montażu filmowego, techniki przeprowadzania wywiadu oraz pracy z kamerą
 • historia i przebieg kampanii wrześniowej 1939 r.
 • praca ze świadkiem historii – osobą, która przeżyła traumatyczne wydarzenia okresu II wojny światowej

Nagrodą główną dla najlepszych będzie zagraniczny wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci związanych z historią oręża polskiego.

Konkurs jest elementem tworzącego się programu IPN skierowanego do młodzieży i mającego na celu pokazanie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – szczególnie tego pozostawionego na Wschodzie. Jeszcze w tym roku planujemy otwarcie pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kresowego.

Wyjazdy edukacyjne dają młodym ludziom możliwość poznania miejsc, do których często nie można dotrzeć w inny sposób. Dobrym przykładem jest tu dawna Szkoła Policji Państwowej w Mostach Wielkich, do której udało się wejść podczas pierwszego wyjazdu klas policyjnych w 2017 r. Obecnie w budynkach dawnej szkoły znajduje się Kynologiczne Centrum Szkolenia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W tym roku laureaci konkursu dla klas policyjnych odwiedzili cmentarz w Miednoje, Monastyr w Starobielsku oraz zobaczyli mury moskiewskiego Kremla. Laureaci konkursu „Sprzączki i guziki...” pojechali śladami Niepodległej na Litwę i Łotwę. Gdzie udadzą się przyszli żołnierze w swój pierwszy wyjazd? Pomysłów nam nie brakuje.

zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.

 

do góry