Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” – Warszawa, 18 października 2018

  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
  • Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Promocja książki Damiana Karola Markowskiego „Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953...” – Warszawa, 18 października 2018. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)

18 października 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia odbyła się promocja książki Damiana Karola Markowskiego Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych. Udział wzięli: Damian Karol Markowski – autor, Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN). Spotkanie poprowadził dr hab. Jan Szumski z Instytutu Historii Nauki PAN.

– Ponieważ nawet tak brutalna i gwałtowna sowietyzacja nie dawała wyniku, jaki był zamierzony, pojawiły się zbrodnicze decyzje i wyczyszczenie z elementu polskiego omawianego w publikacji terenu – stwierdził prof. Romuald Turkowski, nawiązując do sytuacji ludności polskiej w obwodzie lwowskim.  

– Proces sowietyzacji w publikacji dr Markowskiego nie jest pokazany tylko jako proces represji, ale również jako proces budowania nowego człowieka. [...] Jak się pomyśli, ile wydawali gazet, jak dużo inwestowali w oświatę, jak nauczyciele indoktrynowali, jak budowano przemysł, który zatruwał środowisko, który był nierentowny z dzisiejszego punktu widzenia, ale wiele osób to robiło z absolutnym przekonaniem. W tej książce to jest znakomicie pokazane – zauważył prof. dr hab. Grzegorz Motyka

– Lubimy się chwalić naszą historią batalistyczną, naszymi bohaterami. Niewiele osób pamięta np. o profesorze Mieczysławie Gębarowiczu, który uratował Ossolineum, pamiętamy głównie tych, którzy polegli. Co skłoniło do zajęcia się tak trudnym i wydawałoby się mało atrakcyjnym tematem? – zapytał jeden z uczestników spotkania.

Odpowiadając na pytanie, dr Markowski stwierdził, że skoro na spotkanie przyszło tak dużo osób, to znaczy, że temat jest ciekawy. U źródeł zainteresowania badawczego dla historyka jest chęć opracowania tematu, który do tej pory nie był opracowany. – W tym przypadku także na Ukrainie podobnej książki nie ma i jest to zapisanie białej karty historii w tym zakresie – dodał Markowski.

Transmisja na kanale IPNtv:

Książkę poświęcono głębokim i radykalnym przemianom, które miały miejsce na terenie obwodu lwowskiego w okresie powojennym na drodze procesu wszechobecnej sowietyzacji. Dążąc do ponownej aneksji terenów podbitych we wrześniu 1939 roku, państwo sowieckie zmusiło większość ludności polskiej do opuszczenia obwodu i osiedlenia się w centralnej i zachodniej Polsce oraz osiedliło w obwodzie własnych komunistycznych urzędników, zdemobilizowanych żołnierzy i ludność ukraińską deportowaną z powojennej Polski.

Pomimo oporu ukraińskiego i polskiego podziemia siły sowieckie, kierowane przez funkcjonariuszy NKWD-MWD oraz NKGB-MGB-KGB, zdołały doszczętnie rozbić swych przeciwników na polach bitew lub przez masowe aresztowania. Rozprawa z antysowieckim podziemiem była niezbędna, aby administracja zdołała wykonać swoje zadania na terenach okupowanych, a następnie przyłączonych do ZSRS. Lokalne władze obwodowe kierowane przez grono „wschodnich” komunistów, którzy powrócili do Lwowa w 1944 r. wraz z Armią Czerwoną, były w pełni zależne od kijowskiego i moskiewskiego kierownictwa i odegrały swą rolę w procesie sowietyzacji m.in. przez likwidację struktur Cerkwi greckokatolickiej, kolektywizację rolnictwa i zastraszenie inteligencji przy pomocy masowego terroru. Aresztowano, represjonowano i skazano na karę śmierci lub pobyt w łagrach tysiące osób. W okresie tym, trwającym zaledwie osiem i pół roku, władze sowieckie zdołały radykalnie zmienić obraz wielonarodowego i wielokulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza oraz – przede wszystkim – miasta Lwowa, przekształconego w główny ośrodek przemysłowy i polityczny Zachodniej Ukrainy.

LWÓW: DEKONSTRUKCJA 1944–1946 – tekst dr. Damiana Markowskiego

do góry