Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Konferencja naukowa „Na granicach Niepodległej. Straż Graniczna (1928–1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania Niepodległości” – Szczecin, 11 października 2018 ​

Rok 2018 to nie tylko 100. rocznica odzyskania niepodległości, ale także 90-lecie utworzenia Straży Granicznej.

W listopadzie 1918 r., gdy niepodległa Polska podnosiła się po latach zaborów, jako państwo nie miała własnego kształtu ani granic, pomimo to spontanicznie powstawały oddziały wojskowe, tworzyła się administracja. Rodziły się także pierwsze inicjatywy tworzenia formacji granicznych, które miały chronić nasz kraj przed wrogimi działaniami sąsiadów. Pierwsze lata niepodległości były trudnym okresem tworzenia różnych struktur i formacji granicznych, ich doskonalenia, ale także i kolejnych likwidacji. Rok 2018 to nie tylko 100. rocznica odzyskania niepodległości, ale także 90-lecie utworzenia Straży Granicznej – formacji, która aż do wybuchu II wojny światowej z powodzeniem strzegła zachodniej granicy II Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego celem konferencji pt. „Na granicach Niepodległej. Straż Graniczna (1928–1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania Niepodlełości”, jest przypomnienie jej zadań, organizacji i dokonań, ale także wspomnienie innych formacji, które ją poprzedzały. 

do góry