Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Zbrodnie medycyny w XX wieku. Zaprzeczanie - Wyjaśnianie – Nauczanie.

W dniach 21 – 22 maja 2004 roku w siedzibie Sądu Najwyższego (Warszawa, Plac Krasińskich 2/4/6) odbyła się konferencja naukowa pt. „Zbrodnie medycyny w XX wieku. Zaprzeczanie - Wyjaśnianie – Nauczanie”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Leon Kieres oraz Prezydent Prezesa Miasta Stołecznego Warszawy prof. dr hab. Lech Kaczyński. Organizatorami dwudniowej byli: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ogólnoniemiecka Grupa Robocza Badania Historii "Eutanazji" i Przymusowej Sterylizacji, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obrady otworzył prof. Leon Kieres Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim wystąpieniu podkreślił To, czym zajmowali się niektórzy niemieccy lekarze w czasie II wojny światowej, to była "medycyna upadła", miała bowiem na celu nie leczenie, ale zabijanie ludzi. Nawiązał do sytuacji więźniów obozów koncentracyjnych, którzy byli poddawani licznym pseudoeksperymentom naukowym. Następnie zabrał głos dr Friedrich Leidinger - Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

Poniżej przedstawiamy wybrane referaty uczestników konferencji:

do góry