Nawigacja

Aktualności

Zajęcia dla szkół przy wystawie „Dowody Zbrodni. Przedmioty z Łączki w pawilonie X więzienia na Rakowieckiej”

  • Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
  • Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
  • Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
  • Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Wystawa „Dowody Zbrodni...” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Zapraszamy nauczycieli i młodzież na wystawę IPN „Dowody zbrodni. Przedmioty  z Łączki w pawilonie X więzienia na Rakowieckiej”.

Autorzy wystawy prowadzą zajęcia dla szkół w każdą środę w godzinach 9.00–13.00 (ostatnie wejście).

W ramach zajęć uczniowie zwiedzają ekspozycję i uczestniczą w warsztatach „Dowody zbrodni. Przedmioty z »Łączki« w pawilonie X więzienia na Rakowieckiej. Ofiary, rodziny, sprawcy. Trzy perspektywy”.

Na zajęciach uczniowie

  • poznają system zbrodni sądowych okresu stalinowskiego
  • uczą się empatii w stosunku do ofiar i odpowiedzialności za swoje czyny
  • analizują powody zacierania śladów zbrodni poprzez ukrywanie miejsc pochówku ofiar komunizmu
  • oceniają znaczenie prac poszukiwawczych dla rodzin i społeczeństwa polskiego

Zajęcia trwają 90 minut. Zapraszamy 7 i 8 klasy szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych po umówieniu z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, nr tel 22 640 86 04.

Zgłoszenia przyjmujemy także pod nr tel. 22 581 86 63 lub mailowo pod adresem kamila.sachnowska@ipn.gov.pl

O wystawie

Prace poszukiwawcze na więziennym polu grzebalnym na Powązkach pozwoliły wydobyć nie tylko szczątki ofiar komunizmu, ale również przedmioty, z którymi skazańcy szli na śmierć. Przedmioty te od marca 2018 są prezentowane w pawilonie X więzienia na Rakowieckiej – miejscu kaźni ofiar.

Wystawa „Dowody zbrodni. Przedmioty  z »Łączki« w Pawilonie X więzienia na Rakowieckiej”, przygotowana przez zespół BEN i BPiI IPN, stwarza unikalną możliwość obejrzenia niemal 200 przedmiotów wydobytych z jam grobowych na warszawskiej „Łączce”. Wśród nich są rzeczy odnalezione przy zamordowanych przez komunistów wybitnych przywódcach podziemia niepodległościowego – mjr. Hieronimie Dekutowskim, ppłk. Stanisławie Kasznicy czy mjr. Zygmuncie Szendzielarzu.

Oglądający zobaczy oryginalne, niepublikowane wcześniej cytaty z dokumentów Archiwum IPN oraz relacje świadków historii, fragmenty listów i podań rodzin proszących o życie swoich najbliższych czy choćby o informację o ich losie. Przywołane są również sylwetki odnalezionych i zidentyfikowanych, wśród których są bohaterowie pierwszej i drugiej konspiracji, żołnierze września 1939 r, powstańcy warszawscy, cichociemni. Ostatnia część ekspozycji poświęcona jest poszukiwaniom prowadzonym przez zespół IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka w latach 2012–2017 w kwaterze Ł, w  wyniku których odnaleziono szczątki ok. 300 ofiar komunizmu. Zidentyfikowano 63 spośród nich.
do góry