Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem

  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem Uczestnicy objazdu edukacyjnego IPN pod Kircholmem
  • W Suchowoli młodzież upamiętniła rocznicę urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki W Suchowoli młodzież upamiętniła rocznicę urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

10 i 11 września 2018 r. laureaci konkursu IPN „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” odwiedzali polskie miejsca pamięci na Litwie i Łotwie. Znicze zapłonęły w Zułowie, gdzie urodził się późniejszy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski oraz na polskim cmentarzu wojennym w Duksztach z wojny bolszewickiej 1919–1920 r. Uczczono również pamięć 327 polskich żołnierzy poległych w walkach o Inflanty zimą 1920 r., pochowanych w Dyneburgu. Wyprawa edukacyjna dotarła także na pole bitwy pod Kircholmem z września 1605 r.  Ówczesne zwycięstwo nad Szwedami jest jednym z największych triumfów w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

14 września 2018 r., wracając z objazdu edukacyjnego, uczestnicy wyprawy odwiedzili Suchowolę, gdzie zapalili znicze pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. W ten sposób upamiętnili 71. rocznicę urodzin kapelana „Solidarności”, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa w 1984 r.

Suchowola na Podlasiu była rodzinną parafią ks. Popiełuszki. W miejscowym kościele został ochrzczony i pełnił służbę ministrancką. 6 czerwca 2010 r. ks. Jerzy został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego

do góry