Nawigacja

Aktualności

Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018

 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wystawa radomskiego IPN „Chłopi ’78” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski” w Sejmie RP – Warszawa, 11 września 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Chciałem podziękować za możliwość prezentacji tutaj tej wystawy – powiedział podczas otwarcia zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma. – Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej nie jest to ostatnie słowo. Prezes Jarosław Szarek zapowiedział wydanie teki edukacyjnej dla szkół, obejmującej okres od PSL-u do Solidarności Rolników Indywidualnych.

11 września 2018 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Udział polskiej wsi w walce o niepodległość Polski”. Dyskusjom naukowców towarzyszyła wystawa przygotowana przez pracowników Delegatury IPN w Radomiu: Bogusława Beka i dr. Arkadiusza Kutkowskiego oraz Magdalenę Śladecką z lubelskiego IPN. Wystawę otworzył dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencję poprzedziło wręczenie odznaczeń państwowych. Zaproszeni naukowcy wygłosili następujące referaty:

 •  prof. dr hab. Jan Żaryn – Znaczenie organizacji polityczno-wojskowych OK PSL – Polska Szturmówka Chłopska (1948-1952) w obronie polskiej wsi i ich wpływ na proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę
 • dr Grzegorz Łeszczyński – Znaczenie Ogólnopolskiego Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, komitetów samoobrony chłopskiej ziemi lubelskiej, grójeckiej, rzeszowskiej powstałych w 1978 r. w dziele utworzenia NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność”
 • prof. dr hab. Jan Szyszko – Siła polskiej wsi siłą Polski – środowiskowy punkt widzenia

Na zakończenie konferencji zebrani obejrzeli film „PSL – skradziona tożsamość”.

***

Wystawa „Chłopi `78” przygotowana została w związku z przypadającą w 2008 roku 30 rocznicą powstania niezależnego ruchu chłopskiego.

Prezentuje powstałe w 1978 roku komitety i związki, które łączył sprzeciw wobec forsowanej przez władze PRL polityki rolnej. Po wprowadzeniu w 1977 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników wieś powszechnie uznała ją za wyjątkowo niesprawiedliwą i zareagowała protestami. Na ich czele stanęli charyzmatyczni przywódcy: Janusz Rożek, Jan Kozłowski, ks. Czesław Sadłowski i Henryk Bąk. Buntownicze nastroje zaowocowały szybko współpracą z istniejącymi już grupami opozycyjnymi: Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Wystawa na 31 panelach pokazuje działalność czterech organizacji: Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników oraz Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Autorzy wystawy – Arkadiusz Kutkowski, Bogusław Bek i Magdalena Śladecka zaprezentowali również nieznane dotąd materiały Służby Bezpieczeństwa, ilustrujące metody zwalczania niezależnych ugrupowań chłopskich.

Panele wystawy

do góry