Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk, 4 sierpnia 2018

Na uroczystość zapraszają Anna Kołakowska, Karol Nawrocki i Krzysztof Drażba w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Głównego. Partnerem wydarzenia jest IPN Oddział w Gdańsku.

Pomnik to ok. 40-tonowy głaz, wysoki i szeroki na blisko 3 metry z wizerunkiem żołnierza oraz inskrypcjami. Pierwowzorem postaci przedstawionej na monumencie jest zdjęcie Henryka Wieliczki „Lufy”, żołnierza AK, członka 5. Wileńskiej Brygady AK, podkomendnego mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Na czarnym cokole pomnika umieszczono następującą inskrypcję:

Żołnierzom Wyklętym. Pamięci tych, którzy w latach 1944-1963 kontynuowali walkę o niepodległą Polską w formacjach podziemia antykomunistycznego. Za ich miłość do Ojczyzny i Boga. Za wytrwałość pomimo braku nadziei. Za wierność wartościom i umiłowanie wolności. Za męstwo i ofiarność. Za to, że „zachowali się jak trzeba” i byli wierni Polsce „aż po ofiarę życia”. Przyszłym pokoleniom, aby pamiętały, że „walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”.

Pomnik zaprojektował prof. Maciej Świeszewski, postać widoczną na monumencie wyrzeźbił Stanisław Milewski, kamień wykonał Leon Czerwiński.

Monument stanął w pobliżu Cmentarza Garnizonowego, na którym pochowani są Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Pieniądze na pomnik pochodzą ze społecznych zbiórek. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Część pierwsza (skwer u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, godz. 11.00):

- powitanie gości;

- odegranie hymnu państwowego;

- modlitwa i poświęcenie pomnika przez abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego;

- uroczyste odsłonięcie pomnika;

- apel pamięci.

Część druga (Muzeum II Wojny Światowej, ok. godz. 12.30):

- powitanie gości przez dyr. Muzeum II Wojny Światowej dr. Karola Nawrockiego;

- wystąpienie min. Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

- koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Wydarzenie objęte zostało Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018 oraz patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Partnerami uroczystości oraz inicjatywy budowy pomnika są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Gdańsk. 

Dokładny program uroczystości poniżej w załączniku:

do góry