Nawigacja

Aktualności

Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018

 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter – Warszawa, 8 sierpnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

8 sierpnia 2018 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi zorganizowało uroczystości poświęcone matce Matyldzie Getter w 50. rocznicę jej śmierci. W ceremonii na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, gdzie pochowana jest Matylda Getter, uczestniczyli liczni przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, a wśród nich prezes dr Jarosław Szarek i zastępca prezesa dr Mateusz Szpytma. IPN sfinansował koszty renowacji znajdujących się na tym cmentarzu nagrobków sióstr Zgromadzenia, do którego należała matka Getter. Podziękowania za tę pomoc przekazała prezesowi Instytutu matka Janina Kierstan – przełożona generalna Zgromadzenia.

– Matka Matylda Getter - obok Ireny Sendlerowej i rodziny Ulmów - powinna być symbolem polskiej pomocy Żydom. To dopiero początek naszej wspólnej drogi, aby to wielkie dzieło Sióstr Franciszkanek było znane, nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami – mówił prezes IPN podczas ceremonii.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, przy ul. Hożej. Matka Barbara Król, przełożona prowincjalna Zgromadzenia, przybliżając postać Matyldy Getter przypomniała, że „wspierała ona każdego kto się o pomoc zwracał” i podkreśliła aktualność jej dziedzictwa.

Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta przeczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym przypomniana została inicjatywa głowy państwa zmierzająca do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Swoje przesłanie prezydent zakończył słowami skierowanymi do sióstr Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, w których nawiązał do planów powołania Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich im. Matki Matyldy Getter: „Życzę aby powiodły się plany upamiętniania”.

Następnie uczestnicy spotkania mogli poznać szczegóły biografii matki Getter zaprezentowane w prelekcji siostry dr Teresy Antonietty Frącek CSFFM. Znalazły się w niej ciekawe informacje dotyczące całego życia matki Matyldy.

Na dziedzińcu siedziby prowincjalnej Zgromadzenia otwarto wystawę plenerową poświęconą matce Matyldzie. 

Poświęcony został też kamień węgielny pod budowę muzeum, w którym upamiętnione mają zostać osoby niosące pomoc dzieciom z żydowskiego getta w okupowanej przez Niemców Warszawie.

Uroczystościom przyświecało hasło „Ratując człowieka”.

 

*** *** ***

Matylda Getter – dzięki rozbudowanej sieci sierocińców prowadzonych przez Zgromadzenie – prowadziła szeroką akcję ukrywania żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Swoim współpracowniczkom wydała proste zalecenie: „Nikogo nie wydać, nikogo nie zdradzić. Jeżeli ktoś przychodzi na nasze podwórze i prosi o pomoc to, w imię Chrystusa, nie wolno nam odmówić”. W 1942 matka Getter zadecydowała, że Zgromadzenie przyjmie każde potrzebujące dziecko z getta. Dzięki polskim Franciszkankom udało się ocalić kilkaset osób skazanych na zagładę, w większości narodowości żydowskiej. Matylda Getter współpracowała rownież z konspiratorami z Polskiego Państwa Podziemnego i prowadziła akcje niesienia pomocy osobom aresztowanym przez Niemców. Zaangażowała się też w wystawianie nowych dokumentów dla osób ściganych przez Niemców. Wspierała ludność cywilną podczas Powstania Warszawskiego.

Pośmiertnie została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

do góry