Nawigacja

Aktualności

14-letni obrońca polskiej historii z Francji – z wizytą w IPN

  • Od lewej: dr Mateusz Szpytma oraz Jakub Vaugon i jego mama – 28 czerwca 2018
    Od lewej: dr Mateusz Szpytma oraz Jakub Vaugon i jego mama – 28 czerwca 2018

28 czerwca 2018 roku w Instytucie Pamięci Narodowej gościł pochodzący z polsko-francuskiej rodziny 14-letni Jakub Vaugon, który mieszka i uczy się we Francji. Na lekcji historii Jakub stanął w obronie prawdy o polskiej historii. Zaprotestował przeciwko zawartemu we francuskim podręczniku pomocniczym dla nauczycieli w gimnazjum stwierdzeniu, że Polacy stanowili personel pomocniczy SS w obozie zagłady w Treblince, i miał z tego powodu szereg nieprzyjemności. Podręcznik zatytułowany „Histoire Geographie 3e” został opublikowany przez Wydawnictwo HATIER i obowiązywał we Francji w latach 2012–2016. Postawa Jakuba wpisuje się również w misję Instytutu, którą stanowi dbanie o dobre imię Polski i walka z dyfamacjami.

Warto nadmienić, że Jakub Vaugon jest laureatem konkursu „Być Polakiem”, realizowanego w celu kształtowania, uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży, mieszkających poza granicami Polski. Organizatorami Konkursu są: Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

Z Jakubem spotkał się dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN i wręczył chłopcu, który jest pasjonatem historii, materiały edukacyjne, zawierające wydane przez Instytut gry, m.in. „Miś Wojtek”, „Reglamentacja”, „Awans”, „303”, „Znaj Znak” oraz najnowsze publikacje IPN.

Jakub Vaugon czasie wizyty w escape room na Przystanku Historia, czyli w pokoju zagadek, za pomocą 60-minutowej gry zespołowej pogłębił wiedzę na temat Żołnierzy Niezłomnych. Ponadto zwiedził Archiwum IPN, czyli „serce Instytutu”. Poznał również funkcje wideokomparatora oraz dowiedział się, jak przebiega proces konserwacji materiałów archiwalnych. 

do góry