Nawigacja

Aktualności

Umowa o współpracy naukowej i archiwalnej pomiędzy Archiwum IPN i Archiwum Prezydenta Kazachstanu

 • Podpisanie umowy o współpracy naukowej i archiwalnej przez Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum IPN i prof. Borysa Dżaparowa, dyrektora Archiwum Prezydenta Kazachstanu. Podpisanie umowy o współpracy naukowej i archiwalnej przez Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum IPN i prof. Borysa Dżaparowa, dyrektora Archiwum Prezydenta Kazachstanu.
 • Wystąpienie dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk na otwarciu II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw. Wystąpienie dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk na otwarciu II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw.
 • Uczestnicy II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw. Uczestnicy II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw.
 • Uniwersytet Al-Farabi. Uczestnicy II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw na wspólnym zdjęciu. Uniwersytet Al-Farabi. Uczestnicy II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw na wspólnym zdjęciu.
 • Wykład dr Stanisława Kollera. Wykład dr Stanisława Kollera.
 • Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk w rozmowie z uczestniczką konferencji. Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk w rozmowie z uczestniczką konferencji.
 • Spotkanie przedstawicieli IPN z zastępcą przewodniczącego administracji regionu południowego Kazachstanu Ulasbekiem Sadibekowem. Spotkanie przedstawicieli IPN z zastępcą przewodniczącego administracji regionu południowego Kazachstanu Ulasbekiem Sadibekowem.
 • Spotkanie przedstawicieli IPN z zastępcą przewodniczącego administracji regionu południowego Kazachstanu Ulasbekiem Sadibekowem. Spotkanie przedstawicieli IPN z zastępcą przewodniczącego administracji regionu południowego Kazachstanu Ulasbekiem Sadibekowem.
 • Wykład dyr. Marzeny Kruk w Szymkencie, z lewej dr Adam Kriesberg (Uniwersytet Maryland, USA), z prawej prof. Borys Dżaparow, dyrektor Archiwum Prezydenta Kazachstanu. Wykład dyr. Marzeny Kruk w Szymkencie, z lewej dr Adam Kriesberg (Uniwersytet Maryland, USA), z prawej prof. Borys Dżaparow, dyrektor Archiwum Prezydenta Kazachstanu.
 • Wykład dyr. Marzeny Kruk na sesji naukowej w Turkiestanie. Wykład dyr. Marzeny Kruk na sesji naukowej w Turkiestanie.
 • Wspólna fotografia z dyrektorami rejonowych archiwów południowego Kazachstanu na zakończenie sesji naukowej w Turkiestanie. Wspólna fotografia z dyrektorami rejonowych archiwów południowego Kazachstanu na zakończenie sesji naukowej w Turkiestanie.
11 czerwca 2018 r. w gmachu Archiwum Prezydenta Kazachstanu w Ałmaty, podczas uroczystości otwarcia II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw, w obecności konsula generalnego RP w Kazachstanie Radosława Gruka i konsula generalnego USA w Kazachstanie Marka Mudi, Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN i prof. Borys Dżaparow – dyrektor Archiwum Prezydenta Kazachstanu podpisali umowę o współpracy naukowej i archiwalnej pomiędzy Archiwum IPN i Archiwum Prezydenta Kazachstanu, podkreślając znaczenie wzajemnej współpracy dla obydwu archiwów. 

Podczas otwarcia II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw Marzena Kruk wystąpiła z wykładem na temat roli Instytutu Pamięci Narodowej w zachowaniu dokumentalnej pamięci narodu.

W dniach 11–13 czerwca 2018 r. dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk i dr Stanisław Koller, pracownik Archiwum IPN, przeprowadzili na Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmaty zajęcia w ramach II Letniej Szkoły Archiwistów Wspólnoty Niepodległych Państw. Marzena Kruk wygłosiła dwa referaty. Pierwszy na temat zasad udostępniania dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2018. Drugi dotyczył Cyfrowego Archiwum jako instrumentu zarządzania zasobem archiwalnym. Dr Stanisław Koller zaprezentował temat: Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Struktura – funkcjonowanie – międzynarodowa współpraca.
 
W Ałmaty 12 czerwca 2018 r. miało miejsce spotkanie dyrektor Marzeny Kruk z prof. Mendigul Nogaibajewą, dziekanem Fakultetu Historii, Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Al-Farabi, która wystąpiła do IPN z memorandum dotyczącym współpracy w kształceniu archiwistów.
 
14 czerwca 2018 r. przedstawiciele Archiwum IPN wzięli udział w Szymkencie w sesji naukowej pt. „Duchowe odrodzenie: otwarte społeczeństwa – otwarte archiwa”. Przedstawicieli Archiwum IPN przyjął Ulasbek Sadibekow, zastępca przewodniczącego administracji regionu południowego Kazachstanu. Podczas sesji naukowej Marzena Kruk wygłosiła referat na temat znaczenia Cyfrowego Archiwum w procesie zarządzania i dostępu do zasobów archiwalnych.
 
W ramach sesji naukowej pt. „Duchowe odrodzenie: otwarte społeczeństwa – otwarte archiwa” w Turkiestanie, 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość 30-lecia miejskiego archiwum, której momentem kulminacyjnym było otwarcie nowego gmachu Państwowego Archiwum. Podczas uroczystego otwarcia Marzena Kruk przedstawiła zadania Archiwum Cyfrowego IPN.
 
Tekst i zdjęcia Stanisław Koller (Archiwum IPN)
do góry