Nawigacja

Aktualności

Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018

  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dyskusja poświęcona 80. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski – Warszawa, 19 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)

19 czerwca w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej odbyła się dyskusja poświęcona osiemdziesiątej rocznicy sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Wzięli w niej udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, prof. Jan Żaryn (senat RP, UKSW), dr hab. Paweł Skibiński (UW) i ks. prałat Józef Niżnik. Spotkanie poprowadził dr Rafał Łatka (IPN).

Prezes IPN dr Jarosław Szarek, przypominając życiorys świętego męczennika Andrzeja Boboli, podkreślił wielkie zaangażowanie patriotyczne rodu Bobolów, przedstawił działalność duszpasterską o. Boboli i przygotowanie przez niego ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Najwięcej uwagi poświęcił jednakże męczeństwu przyszłego patrona Polski i uroczystościom sprowadzenia jego relikwii do Ojczyzny w 1938 r., które przyciągnęły tysiące uczestników. Skala obchodów była porównywalna do późniejszych uroczystości millenium chrztu Polski, czy też kolejnych pielgrzymek papieskich Jana Pawła II do Polski.

Ksiądz prałat Józef Niżnik, proboszcz Strachociny, rodzinnej parafii rodziny Bobolów, przedstawił w swoim wystąpieniu trzy objawienia św. Andrzeja, umieszczając je w szerokim kontekście religijno-społecznym i historycznym. Opowiedział również, jak rozwijał się w XX wieku i jak kształtuje się obecnie kult świętego oraz jaką rolę w jego promowaniu odgrywa Strachocina. Nie zabrakło w jego referacie odniesień do mało znanych faktów związanych z biografią św. Andrzeja i do współczesnej recepcji jego kultu.

Profesor Żaryn omówił miejsce św. Andrzeja w panteonie polskich świętych i patronów naszej Ojczyzny, wyróżniając trzy płaszczyzny jego wpływu na polski patriotyzm: życiorys, historię beatyfikacji i kanonizacji Andrzeja Boboli oraz losy jego ciała-relikwii. Senator wskazał także, iż postać św. Boboli pokazuje, jak silny jest związek polskości z katolicyzmem i jak bardzo wpływa ona na kształt polskiej miłości do Ojczyzny.

Dr hab. Paweł Skibiński zwrócił uwagę przede wszystkim na losy relikwii świętego w okresie II RP i przebieg uroczystości ich sprowadzenia do Ojczyzny. Zauważył również pewien paradoks – św. Andrzej został zamordowany przez wyznawców prawosławia, podczas gdy obecnie część wyznawców tej religii uznaje go również za swojego świętego, zaś część uważa, że jego kult ma antyrosyjski charakter.

Spotkanie zamknęła dyskusja z udziałem publiczności, w czasie której padło wiele ciekawych pytań i uzupełnień dotyczących życia i kultu św. Andrzeja.

do góry