Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Niemieckie i sowieckie ustawodawstwo wobec Polaków i obywateli polskich 1939–1945” – Łódź, 21–22 maja 2018

 • grafika zakładka OBEN IV rozbiór Polski

W dniach 21-22 maja 2018 r. (poniedziałek-wtorek) staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Niemieckie i sowieckie ustawodawstwo wobec Polaków i obywateli polskich 1939–1945”.

Przedsięwzięcie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „Ambasador” przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 29 w Łodzi (wejście od ulicy Kilińskiego 145).

Obydwa państwa totalitarne, wprowadzając w życie postanowienia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., przystąpiły do tworzenia opresyjnego ustawodawstwa, szczegółowo określającego ramy funkcjonowania Polaków i obywateli polskich w warunkach okupacyjnych z lat 1939–1945. Efektem tych działań były masowe represje, przybierające coraz to brutalniejsze formy i obejmujące swym zakresem gwałtownie rosnącą liczbę ofiar.

Należy podkreślić, że zakres prześladowań w pełni uprawnia do stosowania pojęcia ludobójstwa, tak w odniesieniu do okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.

Zagadnieniem kluczowym dla zilustrowania działań administracji niemieckiej jest kwestia traktowania przez okupanta ludności żydowskiej, mająca w ówczesnych realiach decydujący wpływ na kształt relacji polsko-żydowskich i m.in. poważnie ograniczająca możliwości udzielenia przez Polaków pomocy osobom narodowości żydowskiej. Interesujące będzie również zestawienie realiów panujących na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Drugi dzień obrad poświęcony zostanie przedstawieniu szerokiego spectrum prześladowań stosowanych przez władze sowieckie, w tym działalności „wymiaru sprawiedliwości”.

W konferencji wezmą udział badacze m.in. z Niemiec, Polski i Rosji.

Ilustracją konferencji będą wybrane panele dwóch wystaw Oddziału IPN w Łodzi:

„Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej”

Wystawa przypomina najtragiczniejsze momenty konfliktu, który szczególnie zapisał się w pamięci mieszkańców regionu łódzkiego. Wiele uwagi poświęcono tragedii Wielunia, miasta będącego pierwszym celem ataku niemieckiego lotnictwa. Wśród zagadnień poruszanych na wystawie są wysiedlenia, tematyka niemieckiego obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w Łodzi i jego eksterminacyjny charakter, zagłada ludności żydowskiej na ziemi łódzkiej, którą okupant niemiecki odizolował w gettach, a następnie systematycznie mordował w obozach zagłady. Wspomniano także o największej publicznej egzekucji w regionie łódzkim, którą Niemcy przeprowadzili 20 marca 1942 r. w Zgierzu, mordując sto niewinnych osób.

„Ocaleni z »nieludzkiej ziemi«. Losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach 1942-1950”

Wystawa ukazuje najbardziej niezwykły rozdział historii polskiej diaspory – losy polskiej ludności cywilnej, która opuściła w 1942 r. Związek Sowiecki wraz z armią gen. Władysława Andersa. Po raz pierwszy w dziejach naszego kraju tak liczna grupa polskich obywateli znalazła się w odległych regionach świata: na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce, Meksyku i Nowej Zelandii. Te egzotyczne kraje stały się miejscem zamieszkania kilkudziesięciu tysięcy dawnych mieszkańców Podola, Polesia, Wołynia i innych regionów Polski Wschodniej, okupowanych po 17 września 1939 r. przez ZSRS.

PROGRAM

21 maja (poniedziałek)

godz. 10.00–10.20 – rozpoczęcie konferencji

godz. 10.30–12.00

 • dr h.c. UŁ Dieter Schenk (były dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego RFN)
  Zniszczenie polskiej inteligencji jako forma ludobójstwa
 • prof. Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  Penalizacja pomocy Żydom. Niemieckie ustawodawstwo okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie
 • dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi)
  Niemiecki system prawny jako narzędzie polityki depopulacyjnej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939–1945

godz. 12.10–12.30 – przerwa

godz. 12.30–14.00

 • dr hab. Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)
  Przepisy regulujące konfiskatę rezerw finansowych Żydów w Generalnym Gubernatorstwie
 • dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Rozporządzenie z 4 grudnia 1941 r. o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wcielonych do Rzeszy ziemiach wschodnich (Polenstrafrechtsverordnung)
 • dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy w Wilnie)
  Holokaust Żydów polskich w Wilnie

godz. 14.00–15.00 – przerwa

godz. 15.00–16.00

 • mgr Dorota Siepracka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi)
  Przyczynek do badań nad orzecznictwem sądów niemieckich w okupowanej Polsce 1939-1945. Sprawy dotyczące kontaktów polsko-żydowskich w Łodzi
 • prok. Robert Kopydłowski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  Stosowanie represyjnych przepisów ustawodawstwa niemieckiego i sowieckiego na przykładach wybranych śledztw

godz. 16.00–17.00 – dyskusja i podsumowanie

22 maja (wtorek)

godz. 10.00–11.00

 • prof. Aleksander Riepiniecki (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Pedagogiczny w Samarze)
  Artykuł 58 kodeksu karnego RFSRS i jego zastosowanie w represyjnym systemie w latach 1937–1945
 • prof. Aleksiej Zacharczenko (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny – Filia w Samarze)
  Kodeks karny RFSRS i praktyki represyjne wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1937–1945

godz. 11.00–11.30 – przerwa

godz. 11.30–12.30

 • dr hab. Sławomir Kalbarczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  Sowieckie instytucje »wymiaru sprawiedliwości« i ich udział w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. Zarys problematyki
 • dr Aron Shneyer (emerytowany pracownik Instytutu Yad Vashem)
  Utracone iluzje. Polscy Żydzi w ZSRS – od współpracy po osadzenie w Gułagu

godz. 12.30–13.00 – przerwa

godz. 13.00–14.30

 • prof. Ēriks Jēkabsons (Uniwersytet Łotwy w Rydze)
  Represje sowieckie w okupowanej Łotwie w latach 1940–1941: przypadek Polaków
 • dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Rembertowie)
  „Lex retro non agit” a sowiecka rzeczywistość prawna. Wyroki Kolegium Specjalnego NKWD wobec aresztowanych w Wilnie oficerów Wojska Polskiego w latach 1940–1941
 • dr Oleh Sawczuk (Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny)
  Przesiedlenia Polaków i Ukraińców w latach 1944–1945 według aktów normatywnych ZSRS

godz. 14.30–15.30 – dyskusja i podsumowanie

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

 

Informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane. Uczestnicząc w nim wyrażają Państwo zgodę na utrwalanie Państwa wizerunku w formie audiowizualnej podczas konferencji oraz rozpowszechnianie go w celach ustawowych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach wyprodukowanego przez Instytut Pamięci Narodowej materiału audiowizualnego z konferencji.

do góry