Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb z udziałem dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk – Sofia, 23–24 kwietnia 2018

  • Dyrektor BStU Björn  Deicke, dyrektor AIPN Marzena Kruk, dyrektor ABTL Georgo Bendeguz Cseh Dyrektor BStU Björn  Deicke, dyrektor AIPN Marzena Kruk, dyrektor ABTL Georgo Bendeguz Cseh
  • Konferencja 24 kwietnia 2018. Od lewej Ekaterina Boncheva (Bułgaria), Joachim Förster (Niemcy), prof. Vili Lilkov (Bułgaria), Marzena Kruk (Polska), Ardiana Topi (Albania), Ainars Bambals (Litwa) Konferencja 24 kwietnia 2018. Od lewej Ekaterina Boncheva (Bułgaria), Joachim Förster (Niemcy), prof. Vili Lilkov (Bułgaria), Marzena Kruk (Polska), Ardiana Topi (Albania), Ainars Bambals (Litwa)
  • Konferencja 23 kwietnia 2018. Wystąpienie dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk (druga od prawej) Konferencja 23 kwietnia 2018. Wystąpienie dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk (druga od prawej)
  • Prezentacja filmu „Śladem wniosku”, realizacja Radosław Poboży (AIPN) Prezentacja filmu „Śladem wniosku”, realizacja Radosław Poboży (AIPN)
  • Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne
  • Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne
  • Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne Zwiedzanie Archiwum bułgarskiej Komisji 23 kwietnia 2018. Magazyny archiwalne i kartoteczne
  • Szef COMDOS Evtim Kostadinov Szef COMDOS Evtim Kostadinov

23–24 kwietnia w Sofii (Bułgaria) odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli utworzonej w 2008 r. Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb, skupiającej instytucje z siedmiu krajów: Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz członków obserwatorów (z Albanii, Łotwy, Słowenii). Instytut Pamięci Narodowej reprezentowały dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz naczelnik Wydziału Zasobów Cyfrowych AIPN Bożena Cisek.

Aktualnie Sieci przewodniczy bułgarska Komisja (COMDOS – Komitet ds. Ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności bułgarskich obywateli do państwowej służby bezpieczeństwa i służb wywiadowczych Bułgarskiej Armii Narodowej). Podczas poniedziałkowego roboczego spotkania (23 kwietnia br.) przedstawiciele Sieci m.in. zwiedzili Archiwum Komisji w Bankya, gdzie zapoznali się z jego funkcjonowaniem, z pracą bułgarskich archiwistów, zwiedzili magazyny archiwalne i kartoteczne oraz Pracownię Digitalizacji.

24 kwietnia w siedzibie Domu Europejskiego w Sofii miała miejsce międzynarodowa konferencja „Dokumenty tajnych służb. Rzeczywistość, racjonalizacja i pamięć”. Podczas konferencji dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk wygłosiła referat „Zasady udostępniania dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2018”. Prezentacji towarzyszyła emisja zrealizowanego przez pracowników Archiwum IPN filmu pt. „Śladem wniosku”, obrazującego proces realizacji wniosku o udostępnienie dokumentów w Wydziale Udostępniania Archiwum IPN.

Referaty wygłosili także m.in. Joachim Förster (BStU Niemcy) – na temat znaczenia dokumentów Stasi i ich wpływu na osiągnięcie porozumienia w Niemczech; bułgarski dziennikarz Hristo Hristov przedstawił stan badań nad materiałami służby bezpieczeństwa oraz zaprezentował dedykowany im projekt on-line; dyrektor Archiwum Albańskiego Urzędu ds. Dostępu do Informacji na temat byłej Służby Bezpieczeństwa Ardiana Topi opowiedziała o osiągnięciach i wyzwaniach kierowanej przez siebie instytucji w zakresie dostępu do informacji znajdujących się w aktach służby bezpieczeństwa.

do góry