Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018

 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją” – Warszawa, 24 kwietnia 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Węgrów, dzień targowy, 1940 r. Węgrów, dzień targowy, 1940 r.

II RP była państwem wieloetnicznym. Obok dominującej ludności polskiej państwo zamieszkiwał znaczny odsetek mniejszości narodowych: Ukraińców, Żydów, Niemców, Białorusinów i innych, z których każda była wewnętrznie zróżnicowana. Wszystkie te narodowości musiały zmierzyć się z wojną i okupacją narzuconą przez Niemców i Sowietów. Postawy zarówno mniejszości narodowych i etnicznych Polaków były niezwykle różnorodne – nie tylko wobec władz okupacyjnych, ale przede wszystkim wobec siebie nawzajem. Rolę zasadniczej determinanty odgrywały tutaj ogólne cele polityki prowadzonej przez okupantów – odmiennej względem różnych narodowości, wygrywanie wewnętrznych antagonizmów oraz doświadczenia wyniesione z okresu przedwojennego.

O tym wszystkim debatowali historycy podczas panelu „Postawy ludności II RP pod okupacją”, który odbył się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Transmisja na kanale IPNtv:

W dyskusji udział wzięli:

 • dr hab. Grzegorz Berendt (wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej)
 • dr hab. Sławomir Kalbarczyk (Biuro Badań Historycznych IPN)
 • dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie)
 • dr Marcin Przegiętka (Biuro Badań Historycznych IPN)
 • dr Mateusz Szpytma (wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej)

Prowadzenie – dr Tomasz Domański (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych – Delegatura IPN w Kielcach)

do góry