Nawigacja

Aktualności

„Musimy być silne”. Znaczenie wiary Polek zesłanych do Związku Sowieckiego w latach II wojny światowej – Katowice, 19 kwietnia 2018

Promocja książki dr Joanny Pakuzy „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939–1945 na podstawie wspomnień”

19 kwietnia 2018 r., o godz. 17.00, w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. H. Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) zorganizowane zostało kolejne spokanie z nowego cyklu historycznego "Przystanek Niepodległoć". W ramach spotkania odbyła się promocja książki dr Joanny Pakuzy „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień“.

Bez wątpienia praca ważna, potrzebna i dobrze skonstruowana. Bardzo interesująco podkreślony jest w niej personalny, osobisty, jednostkowy, indywidualny i niepowtarzalny (tak wiele przywołanych cech z pełną świadomością, by dowartościować tę specyfikę) aspekt przeżyć religijnych, ale też ich wymiar wspólnotowy, społeczny. Szczególnego charakteru dodaje temu studium fakt, że Autorka, jako teolog, opatrzyła analizowane teksty wspomnień refleksją teologiczną, starając się wyeksponować ich głębszy sens. Studium łączy w sobie zarówno informacje historyczne, interesujące teksty wspomnień wygnańców, jak i duchowy namysł nad całością badanej literatury źródłowej.

Z recenzji prof. Jana Wiesława Wysockiego.

Wydawcą książki jest Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła. 

do góry