Nawigacja

Aktualności

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Michałowi Jaworskiemu – Katowice, 5 kwietnia 2018

5 kwietnia 2018 r. w siedzibie katowickiego oddziału IPN odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Michałowi Jaworskiemu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Michał Jaworski był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność“ na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ „Solidarność“ w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz był członkiem Komisji Zakładowej. Michał Jaworski był uczestnikiem akcji protestacyjnych i strajków organizowanych przez NSZZ „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Brał czynny udział w organizowaniu spotkań ze znanymi działaczami antysocjalistycznymi m.in. Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem, Leszkiem Moczulskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego podejmował inicjatywy mające na celu zwolnienie internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. W dniu 13 maja 1982 r. wziął czynny udział w nielegalnej demonstracji zorganizowanej przez byłych działaczy NZS i NSZZ „Solidarność”, która odbyła się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. W dniu 14 maja 1982 r. został internowany. W dniu 24 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania.

do góry