Nawigacja

Aktualności

26 marca 2018 ukazał się dodatek edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej do prasy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”

Dodatek został dołączony do 13 dzienników: „Dziennik Zachodni”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wrocławska”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Kurier Lubelski”, „Polska Metropolia Warszawska”, „Echo Dnia”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Nowiny Rzeszowskie”. Publikacja w nakładzie 250 tys. egz. została przygotowana z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, który obchodziliśmy 24 marca po raz pierwszy

W dodatku można przeczytać o wsparciu Polaków udzielanym ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, m.in. o historii rodziny Kowalskich, która za pomoc Żydom została zamordowana przez Niemców, Irenie Sendlerowej i Henryku Sławiku. Dowiemy się również, jak polska dyplomacja ratowała polskich Żydów w okupowanej przez Niemców Europie Zachodniej i jak działała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, która głosiła, że „wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym” i ocaliła z Zagłady co najmniej kilka tysięcy polskich Żydów.  
„Instytut Pamięci Narodowej działa na rzecz upamiętnienia Polaków, którzy pomagali prześladowanym Żydom. Oprócz publikacji i badań naukowych powstały liczne wystawy, wśród których należy wymienić przede wszystkim ekspozycję „Żegota – Rada Pomocy Żydom” – pisze w dodatku prezes IPN dr Jarosław Szarek. Dodaje, że „w 75. rocznicę utworzenia tej organizacji IPN wraz z Pocztą Polską upamiętnił specjalną kartą pocztową, a wystawa w Muzeum w Markowej w dużej mierze została oparta na badaniach historyków z IPN". 
 
dodatek do pobrania
 
23 marca w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 otwarta została wystawa poświęcona Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, która prezentowana jest również w głównych budynkach Poczty Polskiej w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Podczas uroczystości zaprezentowano przygotowany przez IPN i Pocztę Polską znaczek okolicznościowy z Ireną Sendlerową.

Wszystkie inicjatywy edukacyjne IPN w całej Polsce w związku z Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

do góry