Nawigacja

Aktualności

Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018

  • Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja nowych książek o „Solidarności” – Warszawa, 16 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

16 marca 2018, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, odbyła się promocja nowych książek o NSZZ „Solidarność”:  Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku Tomasza Kozłowskiego oraz Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność Krzysztofa Mazura. W dyskusji udział wzięli: prof. Antoni Dudek, dr Tomasz Kozłowski i dr Krzysztof Mazur. Spotkanie poprowadził dr Rafał Łatka.

Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W pracy został zrekonstruowany proces zawiązywania się protestów oraz ich dyfuzji. Opisano rolę, jaką w tym procesie pełniły organizacje koordynujące działania strajkowe oraz wydawane przez strajkujących gazetki i ulotki.

Książka Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność  próbuje odtworzyć źródłowe doświadczenie ruchu społecznego i projekt polityczny Solidarności z lat 1980-1981, stawiając przy tym wiele ważnych pytań dotyczących nie tylko historii, ale i współczesności. Praca dr. Mazura pozwala lepiej zrozumieć problemy, jakie ma dziś z tożsamością nasza klasa polityczna, której znacząca część wciąż podkreśla swoje solidarnościowe korzenie.

do góry