Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Przedstawiciele IPN w powołanym przez premiera zespole ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem oraz w Radzie opiniodawczo-doradczej ds. edukacji o Holokauście przy MEN

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała w skład Rady opiniodawczo-doradczej ds. edukacji o Holokauście: dr Mateusza Szpytmę – zastępcę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Włodzimierza Suleję – dyrektora Biura Badań Historycznych IPN oraz dr Macieja Korkucia z krakowskiego oddziału IPN. 

31 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady. Do jej zadań należeć będzie przedstawianie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Pracami Rady będzie kierował pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN. W skład Rady weszło 18 osób wyróżniających się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście.

1 lutego premier Mateusz Morawiecki, po uzgodnieniach z premierem Benjaminem Netanjahu, powołał zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Członkami zespołu są także: wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt, dyrektor Departamentu Prawnego KPRM Armen Artwich oraz Bronisław Wildstein, członek Kolegium IPN, pisarz, publicysta, Kawaler Orderu Orła Białego.

Podstawowym zadaniem zespołu jest prowadzenie dialogu z Izraelem oraz rzeczowa dyskusja o  nowelizacji ustawy o IPN. – Musimy przekonać naszych sojuszników, jak Stany Zjednoczone, oraz potencjalnych sojuszników, jak Izrael i inne kraje, że ta ustawa nie ma na celu tego, co się przedstawia – zakneblowania badań historycznych, uniemożliwienia mówienia o ciemnych stronach II wojny światowej na terenach Polski itd. Podstawową rzeczą jest dialog – podkreślił w rozmowie z PAP Bronisław Wildstein.

do góry