Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” – Poznań, 8 lutego 2018

Spotkanie pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego

 • Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Fot. Jan Kołodziejski Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Fot. Jan Kołodziejski
 • Promocja połączona była z możliwością zakupu albumu. Fot. Jan Kołodziejski Promocja połączona była z możliwością zakupu albumu. Fot. Jan Kołodziejski
 • Promocja połączona była z możliwością zakupu albumu. Fot. Jan Kołodziejski Promocja połączona była z możliwością zakupu albumu. Fot. Jan Kołodziejski
 • Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Fot. Jan Kołodziejski Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Fot. Jan Kołodziejski
 • Spotkanie otworzył przemową Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Fot. Jan Kołodziejski Spotkanie otworzył przemową Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Fot. Jan Kołodziejski
 • Głos zabrał również Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Fot. Jan Kołodziejski Głos zabrał również Prezes IPN dr Jarosław Szarek. Fot. Jan Kołodziejski
 • Na sali znajdowali się członkowie najbliższej rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Jan Kołodziejski Na sali znajdowali się członkowie najbliższej rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Jan Kołodziejski
 • Na sali znajdowali się członkowie najbliższej rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Jan Kołodziejski Na sali znajdowali się członkowie najbliższej rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Jan Kołodziejski
 • Promocja zgromadziła też osoby mające osobiste wspomnienia ze spotkań z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Jan Kołodziejski Promocja zgromadziła też osoby mające osobiste wspomnienia ze spotkań z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Jan Kołodziejski
 • Promocja zgromadziła też osoby mające osobiste wspomnienia ze spotkań z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Jan Kołodziejski Promocja zgromadziła też osoby mające osobiste wspomnienia ze spotkań z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Jan Kołodziejski
 • Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM ks. prof. Paweł Wygralak oraz Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania. Fot. Jan Kołodziejski Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM ks. prof. Paweł Wygralak oraz Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania. Fot. Jan Kołodziejski
 • O dzieciństwie i początkach kapłaństwa Arcybiskupa Baraniaka opowiada prof. Konrad Białecki. Fot. Jan Kołodziejski O dzieciństwie i początkach kapłaństwa Arcybiskupa Baraniaka opowiada prof. Konrad Białecki. Fot. Jan Kołodziejski
 • Dr hab. Rafał Reczek opowiada o okresie uwięzienia. Fot. Marta Sankiewicz Dr hab. Rafał Reczek opowiada o okresie uwięzienia. Fot. Marta Sankiewicz
 • Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk przybliża okres od ingresu do śmierci Arcybiskupa. Fot. Marta Sankiewicz Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk przybliża okres od ingresu do śmierci Arcybiskupa. Fot. Marta Sankiewicz
 • Podsumowanie dr. Rafała Łatki. Fot. Marta Sankiewicz Podsumowanie dr. Rafała Łatki. Fot. Marta Sankiewicz
 • Autorom albumu podziękowali członkowie rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Marta Sankiewicz Autorom albumu podziękowali członkowie rodziny Arcybiskupa Baraniaka. Fot. Marta Sankiewicz
 • Najstarszy z żyjących krewnych Arcybiskupa. Fot. Marta Sankiewicz Najstarszy z żyjących krewnych Arcybiskupa. Fot. Marta Sankiewicz
 • Arcybiskupa wspominali kapłani. Fot. Marta Sankiewicz Arcybiskupa wspominali kapłani. Fot. Marta Sankiewicz
 • Arcybiskupa wspominali kapłani. Fot. Marta Sankiewicz Arcybiskupa wspominali kapłani. Fot. Marta Sankiewicz
 • Kilkoro z gości wspomniało swoje osobiste spotkania z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Marta Sankiewicz Kilkoro z gości wspomniało swoje osobiste spotkania z Arcybiskupem Baraniakiem. Fot. Marta Sankiewicz
 • Padły również pytania do autorów publikacji. Fot. Marta Sankiewicz Padły również pytania do autorów publikacji. Fot. Marta Sankiewicz
 • Plakat Plakat

W Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Archidiecezję Poznańską spotkanie autorskie poświęcone promocji albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”. Wydarzenie swoim patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Promocja zgromadziła salę pełną osób ciepło wspominających swoje spotkania z Arcybiskupem oraz grono podziwiających Jego niezłomną postawę. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Spotkanie poprowadził ks. Krystian Sammler. Jako pierwszy przemówił Arcybiskup Stanisław Gądecki. Podkreślił zasługi Arcybiskupa Baraniaka nie tylko dla diecezji poznańskiej, ale i dla Kościoła katolickiego w całej Polsce. Metropolita Poznański podziękował zespołowi autorów za wspaniałą publikację, która może zostać z pożytkiem włączona w akta procesu beatyfikacyjnego Arcybiskupa Baraniaka. Następnie głos zabrał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który podkreślił, że świadectwo pozostawione przez Antoniego Baraniaka nadal skupia ludzi, czego dowodem jest pełna sala gości. Dziękując historykom za podjęcie trudu przygotowania publikacji, podkreślił, że jest to też rodzaj zadośćuczynienie za dotychczasowe zaniechania i zaniedbania wobec osoby Arcybiskupa. (Oba przemówienia opublikowane są na profilu facebookowym poznańskiego odziału IPN: facebook.com/ipnpoz).

Następnie o Antonim Baraniaku – synu ziemi wielkopolskiej, urodzonym w niewielkiej wsi Sebastianowo, salezjaninie, zaufanym sekretarzu prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, więźniu okresu stalinowskiego, poddanemu wycieńczającym przesłuchaniom, które nieomal zakończyły się jego śmiercią, biskupie sufraganie gnieźnieńskim i arcybiskupie metropolicie poznańskim – opowiedzieli autorzy albumu: Elżbieta Wojcieszyk, Konrad Białecki, Rafał Łatka i Rafał Reczek.

Prof. Białecki przybliżył zebranym dzieciństwo, młodość i początki kapłaństwa Antoniego Baraniaka. Dr hab. Rafał Reczek opowiedział o okresie uwięzienia, wypełnionym brutalnymi przesłuchaniami i torturami. Czas od ingresu do śmierci Arcybiskupa zreferowała dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, a całość podsumował dr Rafał Łatka.

Spotkanie zakończyła wyjątkowa dyskusja: nie tyle padały w niej pytanie skierowane do autorów publikacji, co zgromadzeni goście przywoływali swoje osobiste spotkania w różnych momentach życia z Arcybiskupem Antonim Baraniakiem. Dodatkowo obecni członkowie najbliższej rodziny Arcybiskupa podziękowali historykom za upamiętnienie osoby ich krewnego w wyjątkowo godnej publikacji.

Promocja publikacji wpisała się też w obchody 1050. rocznicy pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa poznańskiego: w rok jubileuszu 1000-lecia, obchodzony w 1968 roku, diecezję poznańską wprowadził arcybiskup Antoni Baraniak.

Marta Sankiewicz