Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Porozumienie o współpracy IPN z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017

  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w ToruniuPodpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w ToruniuPodpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 15 grudnia 2017. Fot. Sławomir Kasper (IPN)

Realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych i społeczno-medialnych oraz wspólną politykę przywracania pamięci historycznej, a także wspólne przedsięwzięcia wydawnicze – zakłada porozumienie o współpracy Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Umowę podpisali prezes IPN dr Jarosław Szarek i rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją o określonej myśli, tak samo i na tej uczelni ta misja jest realizowana. Jest to bardzo ważny ośrodek. (…) Cieszymy się, że będziemy działać razem, bo chcemy, aby polskość trwała – powiedział prezes IPN, podkreślając, że podpisanie umowy to tylko formalizacja trwającej już współpracy między IPN a toruńską uczelnią. Głównym jej celem – wskazał dr Szarek – jest krzewienie pamięci historycznej i postaw patriotycznych.

– Chcemy przywracać pamięć, by w sercu mieć jeszcze większą wdzięczność za te wszystkie dary, które otrzymaliśmy od tych, którzy przygotowali nam aktualną Polskę – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Zgodził się z nim rektor założyciel uczelni o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, przypominając słowa św. Jana Pawła II o roli, jaką w budowaniu tożsamości narodowej pełni poszanowanie historii. – Jan Paweł II przypominał nam: kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. (…) Nie pamiętać o przeszłości? To jest nasza tożsamość, trzeba mieć tożsamość. Każdy naród, każdy człowiek musi mieć swoją tożsamość. (…) Dobrze, że jest Instytut Pamięci Narodowej i jest na dobrej drodze – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, przypomniał zasługi wybitnych oficerów morskich, straconych przez komunistów: Stanisława Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego i Jerzego Staniewicza, których uroczysty pogrzeb odbył się 16 grudnia w Gdyni. Szczątki komandorów odnaleźli specjaliści z IPN na tzw. Łączce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

– Cała kadra oficerska morska, została w Toruniu wypromowana. Później ci mężczyźni zostali oficerami, ogromnie się zasłużyli w historii Polski, a potem zamordowano ich potajemnie 65 lat temu, ukryto również ich nazwiska. Są to postacie, które były bohaterami wojny polsko-bolszewickiej, są to postacie pomnikowe, których nazwiska powinny nosić ulice miast Polski – powiedział prof. Mirosław Golon.

– Pamiętajcie, że to też byli [komandorzy – red.] toruńscy studenci, studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Oficerów Morskich w Toruniu – przypomniał dyrektor gdańskiego IPN, zwracając się do studentów WSKSiM. Zgodnie z podpisanym porozumieniem będą oni mogli m.in. korzystać z materiałów edukacyjnych i naukowych IPN.

do góry