Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji” – Warszawa, 7–8 grudnia 2017


Farah Hached

Prof. Paulo de Carvalho

Prof. Jaechun Won

Prok. Robert Kopydłowski

David Ndii

W dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się szósta już edycja międzynarodowej konferencji „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z tytułem przewodnim „Demokracja w dialogu, dialog w demokracji”.

W tegorocznej konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników z ponad czterdziestu państw: obrońcy praw człowieka, reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele międzynarodowych organizacji i ambasad.

Obrady podzielone zostały na cztery sesje: „Wkład młodzieży w demokrację”, „Wyzwania stojące przed mediami niezależnymi”, „Budowanie mostów poprzez sprawiedliwość tranzytywną” oraz „Międzyreligijne zaangażowanie, pojednanie i demokracja”.

Instytut Pamięci Narodowej był organizatorem panelu zatytułowanego „Budowanie mostów poprzez sprawiedliwość tranzytywną”, poświęconego rozliczeniom z totalitarną przeszłością i reżimami gwałcącymi podstawowe prawa człowieka. Wśród panelistów znaleźli się Farah Hached, szefowa Labo’ Démocratique (Tunezja), prof. Paulo de Carvalho, zastępca rektora Pan African University (Angola), prof. Jaechun Won (Korea Południowa), wykładowca Handong Global University oraz prokurator Robert Kopydłowski z pionu śledczego IPN. W obradach miał także wziąć udział David Ndii, dyrektor zarządzający Africa Economics (Kenia), ale w zeszłą niedzielę niestety został aresztowany.  W roli moderatora wystąpił dr Rafał Leśkiewicz, były wieloletni dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a obecnie dyrektor Biura Informatyki IPN, zaś za  organizację odpowiadała Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN.

Celem przygotowywanej przez Instytut sesji było ukazanie szerokiego spektrum przypadków, uwzględniając proces pokojowy w Angoli, Arabską Wiosnę, upadek komunizmu w Polsce, jak również możliwe scenariusze w przypadku ewentualnego przywrócenia sprawiedliwości w Korei Północnej. Bez względu na to, jak trudne jest doprowadzenie sprawców przed oblicze sądu, do naszych moralnych obowiązków należy poszukiwanie sprawiedliwości i form zadośćuczynienia ofiarom. Zadaniem panelu było przedstawienie, jak szeroko pojęty dialog, uwzględniający głosy najsłabszych oraz grupy mniejszościowe, może budować mosty pomiędzy skonfliktowanymi stronami, przyczyniając się tym samym do jedności społecznej i długotrwałego pokoju.

Instytut pragnie dzielić się doświadczeniem płynącym z przebiegu polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej po 1989 roku, edukować na temat odpowiedniego przygotowania społeczeństw do koniecznych zmian oraz pomagać w poszukiwaniu rozwiązań ułatwiających rozstrzyganie historycznych sporów. 

Informacje dotyczące wydarzenia można również znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
http://www.msz.gov.pl/pl/p/wdd_pl/warszawski_dialog_na_rzecz_demokracji

Program spotkania uzupełniono także zwiedzaniem przez zagranicznych gości warszawskich muzeów.

do góry