Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic” – Warszawa, 10 listopada 2017

  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Prezes IPN Jarosław Szarek i wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Prezes IPN Jarosław Szarek i wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN) Konferencja prasowa „Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic”. Fot. Sławomir Kasper (IPN)

Nazwy 47 ulic w Warszawie zostaną zmienione – poinformowano na konferencji prasowej Dekomunizacja w Warszawie – zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazw ulic, z udziałem wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

– Upłynęło prawie 30 lat od transformacji ustrojowej w Polsce, a jednak w wielu miejscach nadal widnieją relikty niesławnej przeszłości. To najwyższy czas, żeby z przestrzeni publicznej usunąć komunistyczne symbole. W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa określająca niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji, jednak samorząd warszawski zignorował ten obowiązek – powiedział wojewoda mazowiecki.

Wśród ulic, których nazewnictwo zostanie zmienione, znalazła się al. Armii Ludowej, która od tej pory ma nosić imię Lecha Kaczyńskiego. Ponadto ul. Leona Kruczkowskiego zmieni nazwę na ul. Zbigniewa Herberta; ulica Sylwestra Bartosika na ul. Grzegorza Przemyka; ul. Zygmunta Modzelewskiego na ul. Jacka Kaczmarskiego; ul. Antoniego Kacpury na ul. Stefana Melaka, a ul. Wincentego Rzymowskiego będzie nazywać się ulicą Przemysława Gintrowskiego.

Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować – napisano w artykule pierwszym ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Jak wyjaśniono, „za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989”.

Zgodnie z zapisami ustawy samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września 2017 r.

Przykładowe nazwy ulic spośród występujących na terenie RP, które w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlegają zmianie jako wypełniające normy zawarte w przepisach ustawy: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/polityka/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany

do góry