Nawigacja

Aktualności

Raport Stroopa wpisany na Listę Światową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

30 października 2017 na stronie internetowej UNESCO została ogłoszona informacja o rekomendacji dla 78 nowych nominacji do Programu „Pamięć Świata”, wśród których znalazł się jeden z najcenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Raport SS-Brigadeführera Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!” (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!).

  • IPN BU 2972 poz. 34  Przemocą wyciągnięci z bunkrów IPN BU 2972 poz. 34  Przemocą wyciągnięci z bunkrów
  • IPN BU 2972 poz. 34  Przemocą wyciągnięci z bunkrów IPN BU 2972 poz. 34  Przemocą wyciągnięci z bunkrów
  • Raport Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in Warschau mehr!” (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!) Raport Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in Warschau mehr!” (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)
  • Raport Stroopa – pierwsza strona IPN BU 2972 poz. 34 Raport Stroopa – pierwsza strona IPN BU 2972 poz. 34

Informacja dostępna jest na stronie UNESCO pod linkiem: https://en.unesco.org/news/international-advisory-committee-recommends-78-new-nominations-unesco-memory-world

Raport Jürgena Stroopa to urzędowe sprawozdanie z niemieckiej operacji pacyfikacji powstania w getcie w Warszawie oraz likwidacji tegoż getta w 1943 roku. Dokument ten jest niezwykle cennym materiałem archiwalnym dotyczącym Holokaustu, o czym świadczy m.in. wielkokrotne wykorzystywanie pochodzących z niego fotografii jako ilustracji publikacji, książek, nagrań filmowych, podejmujących temat Zagłady.

Wpisanie Raportu Stroopa na Listę Światową Programu UNSECO „Pamięć Świata” jest ukoronowaniem niemalże trzyletnich starań Instytutu Pamięci Narodowej, w trakcie których nasza propozycja poddawana była weryfikacji na poziomie krajowych, a następnie międzynarodowych struktur UNESCO. Zgłoszony przez Instytut dokument spełnił wszystkie niezbędne wymogi przewidziane przez organizatorów, w tym uzyskał międzynarodowe poparcie, dzięki czemu dziś możemy możemy być usatysfakcjonowani wpisem na Listę Światową. Raport Stroopa – z uwagi na okoliczności powstania i tematykę – zalicza się do obiektów określanych mianem „złych dokumentów”, świadczących o niechlubnych wątkach historii. Zgłoszenia takie do niedawna były odrzucane przez Komitet UNESCO, dlatego też fakt przeforsowania zgłoszenia IPN należy uznać za tym większy sukces.

Program „Pamięć Świata” to międzynarodowy projekt realizowany pod auspicjami UNESCO, którego celem jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego, jego upowszechnianie oraz budowanie świadomości znaczenia zbiorów dokumentów. Jednym z elementów Programu jest Lista Światowa „Pamięć Świata”, zawierająca wykaz obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym lub kulturowym. Co roku, na wniosek i z rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Doradczego, Dyrektor Generalny UNSECO wpisuje kolejne obiekty na Listę. Od 1997 roku uhonorowano w ten sposób 14 obiektów zgłoszonych przez Polskę. W tym roku, obok Raportu Stroopa, tytuł ten uzyskały „Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z czasu Bitwy Warszawskiej 1920” oraz wspólne zgłoszenie Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy – Akt Unii Lubelskiej.

Ze względu na wartość historyczną Raportu, w 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie opublikował Raport. Na potrzeby tego wydania przeprowadzono również digitalizację oryginalnego dokumentu; w wersji cyfrowej jest on dostępny dla szerszego grona odbiorców w Bibliotece Cyfrowej na portalu przystanekhistoria.pl.

 

 

do góry