Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja książki „Przeciwko Pax Sovietica” – Warszawa, 8 listopada 2017

  • Zaproszenie

Zapraszamy na promocję książki Mariusza Bechty i Wojciecha J. Muszyńskiego Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 listopada, o godz. 17.30, w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Wezmą w nim udział autorzy książki – Mariusz Bechta i Wojciech J. Muszyński. Rozmowę poprowadzi Leszek Żebrowski.

Dr Mariusz Bechta – historyk, pracownik naukowy IPN, redaktor naczelny pisma „Templum Novum”, zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości historycznej Podlasia.

Dr Wojciech J. Muszyński – historyk, pracownik naukowy IPN, redaktor naczelny naukowego pisma historycznego „Glaukopis”, badacz dziejów najnowszych Polski, stosunków polsko-żydowskich i historii wojskowości.

do góry