Nawigacja

Aktualności

IPN na konferencji „Stulecie rewolucji październikowej. 100 lat represji” w Rumunii – 12–15 października 2017

  • Plakat
    Plakat

Wybitni specjaliści z ośmiu krajów, w tym z Polski, wezmą udział w międzynarodowej konferencji „Stulecie rewolucji październikowej. 100 lat represji”, organizowanej przez Memoriał Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu i Uniwersytet Babeș-Bolyai. Partnerem wydarzenia, które w dniach 12–15 października odbędzie się w Klużu i Syhocie Marmaroskim jest Instytut Polski w Bukareszcie.

Wybuch rewolucji październikowej 1917 roku w Rosji zapoczątkował falę niezwykle brutalnych represji komunistycznych w wielu krajach  świata, w tym w Polsce i Rumunii. W związku z setną rocznicą tego wydarzenia i dwudziestą rocznicą wydania „Czarnej księgi komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania”, pierwszej tak kompleksowej publikacji opisującej zbrodnie w krajach komunistycznych, Memoriał Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu, a także Wydziały Studiów Europejskich oraz Historii i Filozofii Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, przy udziale Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Fundacji Hanns Seidel organizują międzynarodową konferencję naukową poświęconą tematyce represji. Konferencja odbędzie się w dniach 12 października w Klużu-Napoce oraz 13–15 października w Memoriale Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim. Podczas konferencji referaty wygłoszą m.in. jeden z autorów „Czarnej Księgi Komunizmu” Stéphane Courtois i wybitny znawca historii Rumunii Denis Deletant.

Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował dr hab. Patryk Pleskot z Oddziału IPN w Warszawie. Swój referat zatytułowany „Opozycja w komunistycznej Polsce: ewolucja i represje” wygłosi 14 października. Patryk Pleskot (ur. 1980) prowadzi badania na tematy związane z historią społeczno-kulturalną i polityczną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, epoką ruchu „Solidarność”, działalnością służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz historią i historiografią francuską. Jego książka „Kłopotliwa panna S. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL (1980–1989)”  została nagrodzona w 2013 w konkursie Książka Historyczna Roku, jest także autorem książki „Zabić. Mordy polityczne PRL” wydanej w 2016 roku. 

Otwarcie konferencji odbędzie się 12 października, o godz. 11.00 w Audytorium im. Jeana Moneta, na Wydziale Studiów Europejskich Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu, ul. Emmanuel de Martonne nr 1.

Pozostała część konferencji, 13-15 października, odbędzie się w Memoriale Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim, ul. Corneliu Coposu 4.

Konferencja o represjach komunistycznych to kolejny projekt, przy którym IPN współpracuje z Instytutem Polskim w Bukareszcie. W maju 2017 odbyło się w Rumunii spotkanie poświęcone Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

do góry