Nawigacja

Aktualności

Jubileusz 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce – Warszawa, 11–13 października 2017

250 lat tradycji bibliotekarstwa wojskowego w Polsce uczcili 11 października w Zamku Królewskim w Warszawie uczestnicy uroczystej gali, która zainaugurowała XIII Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował zastępca dyrektora Biura Lustracyjnego Wojciech Chałupka.

Uczestnicy dwudniowego forum nie tylko przypominają 250-letnią historię bibliotekarstwa wojskowego w Polsce, ale także starają się znaleźć odpowiedź na pytanie o wyzwania stojące dziś przed bibliotekami specjalizującymi się w gromadzeniu i upowszechnianiu zbiorów z zakresu wojskowości.

Bibliotekarstwo wojskowe, sięgające swą tradycją słynnej Szkoły Rycerskiej, powołanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zawsze służyło pielęgnowaniu tradycji Wojska Polskiego oraz upamiętnianiu i propagowaniu dziejów Ojczyzny – w sporej mierze nierozerwalnie związanych z historią polskiego oręża.

Dziedzictwo utworzonej w 1767 r. Biblioteki Szkoły Rycerskiej kultywują po dziś dzień książnice wojskowe w całym kraju. Największa z nich – Centralna Biblioteka Wojskowa – świętowała w lutym 2017 r. 100. rocznicę powstania (utworzona 10 lutego 1917 r. przy Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu). Jej  patron Marszałek Józef Piłsudski często rozczytywał się w książkach o tematyce wojskowej. Wiadomo, że nie rozstawał się Trylogią Sienkiewicza, XVI-wieczną „Kroniką Polską, Litewską i wszystkiej Rusi”; fascynował się m.in. epoką napoleońską, a „Listy” Napoleona miał zawsze pod ręką. Studiował też publikacje o wojnie Rosji z Japonią, a jedną z jego ulubionych lektur były wspomnienia gen. Johna Hamiltona, świadka wojny rosyjsko-japońskiej.

Dziś biblioteki wojskowe zapewniają polskiej armii zaplecze naukowe – są warsztatem pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska oraz dla wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy. Ważną częścią działalności bibliotek są konferencje i spotkania popularyzujące działalność Wojska Polskiego w różnych obszarach bezpieczeństwa państwa, a także krzewiące postawy patriotyczne.

* * *

Uroczystości w związku z 250-leciem bibliotekarstwa wojskowego w Polsce organizują wspólnie Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

do góry