Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej na I Polskim Kongresie Debat w Krakowie – 19–20 września 2017

 • Debata finałowa 2016 r.
  Debata finałowa 2016 r.
 • Polski Kongres Debat Historycznych
  Polski Kongres Debat Historycznych
 • Polski Kongres Debat Historycznych
  Polski Kongres Debat Historycznych
 • Polski Kongres Debat Historycznych
  Polski Kongres Debat Historycznych
 • Polski Kongres Debat Historycznych
  Polski Kongres Debat Historycznych

Turniej Debat Historycznych IPN jest jedynym w Polsce systemowym projektem wykorzystującym debatę oksfordzką do edukacji historycznej. W roku szkolnym 2017/18 już po raz trzeci zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do zmierzenia się z tezami historycznymi w 14 turniejach regionalnych, których zwycięzcy w czerwcu 2018 roku wezmą udział w turnieju finałowym. 

Kilkunastu pracowników IPN realizujących ten projekt w dniach 19-20 września br. wzięło udział w I Polskim Kongresie Debat, który był okazją do zaprezentowania projektu m.in. przed uczestniczącymi w Kongresie nauczycielami, a także do pozyskania partnerów, dzięki którym projekt IPN będzie mógł zwiększać swój zasięg (w bieżącym roku szkolnym planujemy, że weźmie w nim udział minimum 130 zespołów, czyli ponad 600 uczniów pod opieką nauczycieli).

W pierwszym dniu Kongresu, w panelu „Powiedz nam o sobie” koordynator projektu Karolina Kolbuszewska (BEN IPN) zaprezentowała założenia i specyfikę projektu „Turniej Debat Historycznych IPN”.

W drugim dniu Kongresu odbył się panel pt. „Wykorzystanie debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej”. Panel poprowadziła Karolina Kolbuszewska, a wzięli w nim udział:

- Naczelnik Delegatury IPN w Opolu dr Bartosz Kuświk, twórca jednego z pierwszych projektów regionalnych wykorzystujących debatę oksfordzką, który opowiedział, dlaczego debata oksfordzka jest dobrym narzędziem w edukacji historycznej

- Nauczyciel I LO w Inowrocławiu dr Sławomir Drelich, opiekun drużyny, która w turnieju finałowym TDH 2017 zajęła III miejsce, który przedstawił realia wykorzystania debaty historycznej w szkole

- Członek Zarządu Fundacji Nowy Głos Krzysztof Palczewski, organizator Turnieju Debat Oksfordzkich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wytłumaczył, dlaczego od kilku edycji tego turnieju (skierowanego głównie do studentów kierunków ekonomicznych) stałe miejsce ma debata o tematyce historycznej

- Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, twórca pierwszego projektu regionalnego z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej w IPN, zaprezentował wyniki badań ankietowych potwierdzających efektywność tej formy edukacji historycznej.

W ramach Turnieju Debat Historycznych IPN po raz pierwszy w Polsce w świat debat oksfordzkich weszli uczniowie niewidomi. Iwona Demczyszak z OBEN we Wrocławiu zaprezentowała wystąpienie pt. „Debata oksfordzka jako sposób aktywizowania uczniów w nauczaniu historii niewidomych i słabowidzących”.

Realizacja regionalnych edycji Turnieju Debat Historycznych jest możliwa dzięki współpracy z innymi organizacjami debatanckimi. Przykładem tej współpracy był udział Artura Chomicza z OBEN w Gdańsku w panelu pt. „Debaty na Pomorzu – lokalny sukces czy uniwersalny wzorzec?”

Zakończeniem Kongresu był panel „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, podczas którego koordynator TDH Karolina Kolbuszewska zaprezentowała perspektywy i plany rozwoju projektu IPN.

Więcej informacji o Turnieju Debat Historycznych IPN: www.pamiec.pl/debaty

Więcej informacji o kongresie: http://polskikongresdebat.pl/

do góry