Nawigacja

Aktualności

Konkurs na logo inicjatyw IPN z okazji Stulecia Niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie graficznego znaku rozpoznawczego (logo), który będzie wykorzystywany do identyfikacji materiałów IPN i przedsięwzięć podejmowanych w ramach Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda w konkursie wynosi pięć tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje wyłącznie poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres mailowy: logo100lecia@ipn.gov.pl do 4 października 2017 r. Nazwa pliku powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko autora. Łączna wielkość plików załączonych
do zgłoszenia nie może przekraczać 10 MB.

Wiadomość e-mail z pracą konkursową powinna zawierać ponadto:

  1. Imię,  nazwisko i ewentualnie pseudonim autora;
  2. Telefon kontaktowy;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Adres strony www, jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w jednym ze służących do tego serwisów internetowych (możliwe jest podanie kilku adresów);
  5. W przypadku gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem należy to wyraźnie zaznaczyć, z podaniem czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i nazwiska czy zamiast nich.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny.

Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, ani członkiem rodziny pracownika Instytutu Pamięci Narodowej.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

do góry