Nawigacja

Aktualności

Uroczystości ku czci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w 70. rocznicę urodzin - Suchowola, Okopy 9–10 września 2017

9 i 10 września 2017 r. dla upamiętnienia 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli i pobliskich Okopach odbyły się uroczystości ku czci kapłana zamordowanego przez SB. Wzięli w nich udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Prezesem dr. Jarosławem Szarkiem.

 • Wystawy IPN o bł. ks. Jerzym Wystawy IPN o bł. ks. Jerzym
 • Bliscy bł. ks. Jerzego. Od lewej: Alfreda, Józef, Teresa i Stanisław Popiełuszko Bliscy bł. ks. Jerzego. Od lewej: Alfreda, Józef, Teresa i Stanisław Popiełuszko
 • List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych
 • Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka
 • Wystąpienie Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka Wystąpienie Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka
 • Wieniec od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Wieniec od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek (w środku), minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela Prezes IPN dr Jarosław Szarek (w środku), minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela
 • Na 70. urodziny bł. ks. Jerzego przybyli do Suchowoli m.in. dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk Na 70. urodziny bł. ks. Jerzego przybyli do Suchowoli m.in. dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk
 • Pomnik z wyrytym hasłem: Zło dobrem zwyciężaj Pomnik z wyrytym hasłem: Zło dobrem zwyciężaj
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Koncert Morskiego Oddziału Straży Granicznej Koncert Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Uroczystości relacjonowali liczni dziennikarze Uroczystości relacjonowali liczni dziennikarze
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek w rozmowie z jednym z przyjaciół ks. Jerzego Prezes IPN dr Jarosław Szarek w rozmowie z jednym z przyjaciół ks. Jerzego
 • Prezes Jarosław Szarek w strefie edukacyjnej IPN Prezes Jarosław Szarek w strefie edukacyjnej IPN
 • Gry i zabawy w strefie edukacyjnej IPN Gry i zabawy w strefie edukacyjnej IPN
 • Prezes Jarosław Szarek wraz z dr. hab. Piotrem Kardelą i dr. Waldemarem Brendą podczas zwiedzania wystawy Prezes Jarosław Szarek wraz z dr. hab. Piotrem Kardelą i dr. Waldemarem Brendą podczas zwiedzania wystawy
 • Naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda w strefie edukacyjnej Naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda w strefie edukacyjnej
 • Uczestnicy uroczystości zmierzający na panel wspomnieniowy o bł. ks. Jerzym Uczestnicy uroczystości zmierzający na panel wspomnieniowy o bł. ks. Jerzym
 • Gry i zabawy w strefie edukacyjnej IPN Gry i zabawy w strefie edukacyjnej IPN
 • Panel wspomnień o bł. ks. Jerzym Panel wspomnień o bł. ks. Jerzym
 • Częśc artystyczna w wykonaniu Katarzyny Wołk-Łaniewskiej i Krystyny Kwasowskiej Częśc artystyczna w wykonaniu Katarzyny Wołk-Łaniewskiej i Krystyny Kwasowskiej
 • Tłumy widzów podczas panelu wspomnień o bł. ks. Jerzym Tłumy widzów podczas panelu wspomnień o bł. ks. Jerzym
 • Wystąpienie Katarzyny Wołk-Łaniewskiej Wystąpienie Katarzyny Wołk-Łaniewskiej
 • Panel wspomnień o bł. ks. Jerzym Panel wspomnień o bł. ks. Jerzym
 • Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Sychowicza Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Sychowicza
 • Polową mszę świętą odprawił arcybiskup senior Edward Ozorowski Polową mszę świętą odprawił arcybiskup senior Edward Ozorowski
 • Złożenie wieńca na grobie Rodziców bł. ks. Jerzego Złożenie wieńca na grobie Rodziców bł. ks. Jerzego
 • Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wraz z małżonką przy grobie Rodziców bł. ks. Popiełuszki Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wraz z małżonką przy grobie Rodziców bł. ks. Popiełuszki
 • Delegacja górników w Okopach Delegacja górników w Okopach
 • Grób rodziny Popiełuszków Grób rodziny Popiełuszków
 • Wiązanka od b. przewodniczącego podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej Stanisława Marczuka i członków Klubu WiR Wiązanka od b. przewodniczącego podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej Stanisława Marczuka i członków Klubu WiR
 • Znicze przed obeliskiem przy domu bł. ks. Jerzego Znicze przed obeliskiem przy domu bł. ks. Jerzego
 • Proboszcz parafii w Suchowoli ks. Tomasz Małyszko Proboszcz parafii w Suchowoli ks. Tomasz Małyszko
 • Nasza wystawa o bł. ks. Jerzym w Okopach Nasza wystawa o bł. ks. Jerzym w Okopach
 • Podziękowania dla współorganizatorów uroczystości Podziękowania dla współorganizatorów uroczystości
 • Plakat uroczystości Plakat uroczystości

Wspomnienia o młodym Alku Popiełuszce, opowieści z czasów posługi kapelana „Solidarności” z początku lat osiemdziesiątych i modlitwy wnoszone za pośrednictwem bł. ks. Jerzego to najważniejsze punkty obchodów 70. urodzin pochodzącego z Suchowoli Kapłana zamordowanego w 1984 r. przez oprawców z SB. W obchodach zorganizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które rozpoczęły się w sobotę 8 września uczestniczyli najbliżsi bł. ks. Jerzego, przyjaciele, działacze „Solidarności” z całego kraju. Nie zabrakło też oficjalnych gości z ministrami Mariuszem Błaszczakiem, Krzysztofem Jurgielem i dyrektor generalną Kancelarii Prezydenta RP Grażyną Ignaczak-Bandych. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Prezes dr Jarosław Szarek i pracownicy Oddziału w Białymstoku z dyrektorem dr. hab. Piotrem Kardelą na czele.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na rynku w Suchowoli, gdzie znajduje się pomnik bł. ks. Jerzego. Tam odczytano listy m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło i Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Prezes IPN Jarosław Szarek stwierdził, że nie można dziś pisać historii „Solidarności” bez jej kapelana ks. Jerzego Popiełuszki, tak jak nie można pisać historii II wojny światowej bez św. Maksymiliana Marii Kolbego, a dzieła ks. Popiełuszki muszą trwać dalejPoinformował też, że wystąpi do prezydenta RP o pośmiertne uhonorowanie ks. Popiełuszki Krzyżem Wolności i Solidarności. Zwrócił uwagę na to, że na początku drogi księdza był dom, rodzina, ojciec i matkaZaznaczył,  że ta święta kobieta, wzór polskich kobiet należy dziś do - jak to ujął - panteonu polskich kobiet obok Danuty Siedzikówny Inki, Anny Walentynowicz, prof. Karoliny Lanckorońskiej, gen. Elżbiety Zawackiej. – Tam jest miejsce dla tej świętej kobiety. Ona wychowała nam tego świętego – dodał.

Przed pomnikiem bł. ks. Jerzego złożono wieńce i kwiaty.

Po zakończeniu tej części uroczystości goście udali się do miejscowej szkoły, do której uczęszczał także bł. ks. Jerzy. Tam mogli zobaczyć dwie wystawy przygotowane przez IPN:  „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności” oraz „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Wystawa fotografii w 70. rocznicę urodzin” współrealizowana z Fundacją „Dobro”. Z kolei na głównym rynku eksponowana była wystawa białostockiego Oddziału IPN pt. „Nasz Duszpasterz i my”.

Ostatnim punktem tego dnia obchodów był panel historyczny, w którym wzięli udział m.in.: dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz dr Ewa Czaczkowska, autorka książek o bł. ks. Jerzym, a także siostra bł. ks. Jerzego Teresa, Jego dwaj bracia: Stanisław i Józef z żona Alfredą, a także robotnicy z Huty Warszawa - organizatorzy straży przy grobie Błogosławionego. Bł. ks. Jerzego wspominała także aktorka Katarzyna Łaniewska-Wołk, a pieśni patriotyczne śpiewała Krystyna Kwasowska.

Ponadto przy miejscowym Liceum zorganizowana był Strefa Edukacyjna IPN, gdzie można było uczestniczyć w rozgrywkach gier historycznych i kupić publikacje, m.in. poświęcone bł. ks. Jerzemu.

Drugiego dnia obchodów, w niedzielę złożono kwaty na grobie rodziców bł. ks. Jerzego, znajdującym się na cmentarzu parafialnym. Przed domem rodzinnym Popiełuszków w Okopach mszę świętą odprawił arcybiskup senior Edward Ozorowski. Można było także zwiedzić wnętrze domu Państwa Popiełuszków. W uroczystościach uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński oraz dyrektor białostockiego IPN dr hab. Piotr Kardela wraz z pracownikami.

Fot.: T. Danilecki, U. Gierasimiuk, W. Tokarski, M. Chmielińska-Jamroz.

Publikacje i wystawy białostockiego oddziału IPN o bł. ks. Jerzym:

http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/41155,Nasz-Duszpasterz-i-my-Ksiadz-Jerzy-Popieluszko-w-fotografiach-i-wspomnieniach-hu.html

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13775,Ostatnia-droga-ks-Jerzego-Popieluszki-w-fotografii-Artura-Radeckiego.html

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13800,Sluga-Bozy-ks-Jerzy-Popieluszko-1947-1984.html

do góry