Nawigacja

Aktualności

Prezes IPN podpisał list intencyjny w sprawie stworzenia programu edukacyjnego z TVP, Stowarzyszeniem „Godność” i NSZZ „Solidarność” – Gdańsk, 24 sierpnia 2017

W Sali BHP w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie stworzenia programu edukacyjnego dla Polaków w kraju i za granicą. Jednym z jego sygnatariuszy był Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

  • Sygnatariusze listu. Sygnatariusze listu.
  • Dr Jarosław Szarek podpisuje list intencyjny. Dr Jarosław Szarek podpisuje list intencyjny.

List został podpisany został przez przedstawicieli: Telewizji Polskiej S.A. (Jacka Kurskiego i Macieja Staneckiego), Stowarzyszenia „Godność” (Czesława Nowaka i Andrzeja Osipowa), Instututu Pamięci Narodowej (dr. Jarosława Szarka), a także NSZZ „Solidarność” (Piotra Dudy). Celem listu jest podjęcie przez strony „wspólnych działań edukacyjnych na 40-lecia powstania NSZZ «Solidarność»”. Program ten obejmie Polaków zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto sygnatariusze listu pragną przypominać, ich zdaniem, niedostatecznie nagłośnione „liczne fakty historyczne” związane z działaczami „Solidarności” i represjami wobec nich.

Dr Szarek w przemówieniu po podpisaniu listu powiedział:

IPN udzieli wszelkiego poparcia, aby dziedzictwo „Solidarności” nie zostało utracone. [...] Dziękuję Stowarzyszeniu „Godność” [inicjatorowi podpisania listu]

Prezes TVP Jacek Kurski podkreślił, że chodzi również o sposób przekazu, aby przez atrakcyjną fabułę trafić do młodego widza. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zapowiedział, że Związek będzie wspierał kolejne przedsięwzięcia materiałami archiwalnymi.

Po podpisaniu listu Prezes IPN wziął udział w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności.

do góry