Nawigacja

Aktualności

Groby kolejnych polskich ofiar komunizmu odnalezione dzięki Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia

Badacze z Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia odnaleźli groby sześciu z trzynastu zidentyfikowanych polskich ofiar porażenia prądem podczas przekraczania granicy CSRS – Austria. Za ich śmierć odpowiedzialny jest głównie były szef MSW, późniejszy członek Biura Politycznego oraz były premier komunistycznej Czechosłowacji Lubomír Štrougal. Instytut Pamięci Narodowej, który zainicjował postępowanie karne w tej sprawie, zamierza dokonać ekshumacji szczątków polskich obywateli.

Opierając się na zawiadomieniu Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, prokuratorzy z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w lutym 2017 r. wszczęli postępowanie karne w sprawie zamordowania obywateli polskich, przekraczających wspomnianą granicę w latach 1961–65.

Członkowie zespołu badawczego Platformy zidentyfikowali trzynaście polskich ofiar, które zginęły w wyniku porażenia prądem o wysokim napięciu. Dalsze prace, zmierzające do ustalenia miejsca pogrzebania ciał zamordowanych osób, doprowadziły już do odnalezienia sześciu nieoznaczonych grobów, w których najprawdopodobniej spoczywają szczątki ofiar.

Zgodnie z komunistycznymi dyrektywami, ciała zamordowanych podczas przekraczania żelaznej kurtyny zostały pochowane w nieoznakowanych grobach, zrównanych z ziemią. Krewni ani bliscy ofiar nie zostali poinformowani o miejscu pochówku. Platforma przekazuje tę informację polskim prokuratorom.

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia zrzesza 55 organizacji rządowych i pozarządowych z Unii Europejskiej i całego świata. Cele Platformy to współpraca na rzecz rozpowszechniania wiedzy dotyczącej systemów totalitarnych i upamiętnianie ofiar zbrodni systemu komunistycznego. Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z członków założycieli Platformy.

do góry