Nawigacja

Aktualności

Prof. Krzysztof Szwagrzyk Człowiekiem Roku 2016 „Tygodnika Solidarność” – Gdańsk, 28 lutego 2017

28 lutego 2017 r. w Sali Akwen Komisji Krajowej „Solidarności” w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Człowieka Roku 2016 „Tygodnika Solidarność” prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi. Odbierając nagrodę z rąk redaktor naczelnej pisma, Ewy Zarzyckiej, profesor stwierdził:

Kiedy stoję tu dziś przed Państwem, nie mogę powiedzieć, że praca została zakończona. Jesteśmy na początku tej drogi. Ta nagroda to przekaz dla nas, rodzaj zobowiązania. Zapewniam, że praca będzie kontynuowana.

W dalszej części przemówienia prof. Szwagrzyk nawiązał do historii „Solidarności”. Wspomniał swoją sympatię dla ruchu, druk ulotek na początku lat osiemdziesiątych, a także udział w związku w latach dziewięćdziesiątych. Stwierdził, jego działania i ideały „Solidarności” są ze sobą powiązane.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy prof. Szwagrzyk poinformował, że wycofał swoją wcześniejszą dymisję i pozostanie na stanowisku wiceprezesa IPN.

Fot. KK „Solidarność”

do góry