Nawigacja

Aktualności

Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017

  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)
  • Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN) Wizyta wicepremiera Ukrainy w IPN – 28 lutego 2017 (fot. Marcin Jurkiewicz/IPN)

Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej wraz z kierownictwem Instytutu spotkał się z Wiaczesławem Kyryłenką, wicepremierem Ukrainy. W skład delegacji ukraińskiej weszli również: Andrij Witrenko, doradca wicepremiera Ukrainy, Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, radca-minister w Ambasadzie Ukrainy oraz Mykoła Jarmoluk, radca w Ambasadzie Ukrainy. 

Prezes IPN podkreślił, że zbliża się 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i rocznica walk o granice państwa polskiego w roku 1920. Obie strony zgodziły się, że wspomniane wydarzenia mogłoby stanowić płaszczyznę polsko-ukraińskiej współpracy. Uczestnicy spotkania uznali, iż w ramach wspólnie podjętych działań istotne pozostaje pielęgnowanie pomników, powstałych wcześniej wysiłkiem społecznym. Za jedno z głównych założeń przyszłej współpracy przyjęli upamiętnianie oraz objęcie ochroną i nadzorem miejsc pamięci Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie. Wspomniano przy tym te cmentarze w Polsce, na których wspólnie spoczywają  polscy i ukraińscy żołnierze. Zarówno prezes IPN, jak i  wicepremier Ukrainy wyrazili głębokie ubolewanie z powodu niedawnych aktów wandalizmu. Obie strony wstępnie dyskutowały nad opracowaniem katalogu miejsc pamięci, uznanych przez Polaków i Ukraińców, i wprowadzeniem wspólnych standardów ochrony tych miejsc. 

Goście i gospodarze docenili wartość polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i archiwalnej, co znajduje odzwierciedlenie we wspólnych wydawnictwach i dwujęzycznych zbiorach dokumentów, dotyczących historii Polaków i Ukraińców. Dowodem na to są również prace Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego w 2015 roku pod egidą polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejne, IV już spotkanie Forum zaplanowano na marzec bieżącego roku w Krakowie. Obie strony zgodziły się, że obok takich obszarów działalności równie ważne pozostaje wzmocnienie historycznego upamiętniania. 

W związku ze zbliżającą się rocznicą walk żołnierzy polsko-ukraińskich z bolszewikami w 1920 roku dyskutowano nad wspólnymi planami wydawniczymi, dotyczącymi współpracy Józefa Piłsudskiego z Semenem Petlurą. Strona polska wspomniała o możliwości opracowania popularnonaukowej biografii Petlury, przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców, co z zainteresowaniem przyjęli ukraińscy goście. 

do góry