Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inwentarz archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej w nowej odsłonie

Inwentarz Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, udostępniony w Internecie pod adresem http://inwentarz.ipn.gov.pl/, przechodzi aktualnie zasadniczą przemianę, która przyniesie znaczące skutki dla wszystkich jego użytkowników. Wraz z uzupełnieniem danych o sporządzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy nowe lub udoskonalone opisy akt, zostanie zmieniona formuła publikacji danych dotyczących akt dotychczas traktowanych jako mające „charakter osobowy”.

Dotąd akta takie były opisywane w Inwentarzu wyłącznie przy pomocy podstawowych danych personalnych osoby, której dotyczyły archiwalia. Obecnie pojawi się pełen tytuł jednostki archiwalnej, określający charakter akt – podobnie jak miało to miejsce w przypadku akt niemających charakteru osobowego. Tym samym akta o charakterze osobowym będą odtąd opisywane w Inwentarzu na podobnych zasadach jak wszystkie pozostałe archiwalia. Dotyczy to nie tylko świeżo przekazanych do Inwentarza danych – ponad 184 tysięcy rekordów, ale wszystkich umieszczonych tam zapisów – czyli ponad 1 mln 690 tysięcy rekordów. Przekazanie do Inwentarza tytułów jednostek archiwalnych w znaczący sposób zwiększy zakres danych dostępnych opinii publicznej – a zarazem udostępni nagromadzone przez kilka ostatnich lat efekty pracy archiwistów Instytutu Pamięci Narodowej.

Inna zmiana w sposobie publikacji danych polega na wskazaniu miejsca każdej konkretnej jednostki archiwalnej w strukturze zasobu archiwalnego Instytutu: opisy akt będą opatrywane nie tylko nazwą zespołu, w jakim się znajdują, ale również podzespołów, serii i podserii. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że liczne – a wśród nich najważniejsze i najobszerniejsze – zespoły akt w IPN mają złożoną strukturę, wynikającą z historii i specyfiki ich utworzenia.

Ważny dla opinii publicznej i badaczy jest fakt przekazania do Inwentarza znacznej liczby rekordów odnoszących się do akt wyodrębnionych z tzw. zbioru zastrzeżonego – zarówno w latach ubiegłych, jak i w ciągu ostatnich miesięcy.

Pełna baza danych o zasobie archiwalnym IPN udostępniana jest uprawnionym Użytkownikom na dotychczasowych zasadach we wszystkich czytelniach Instytutu na terenie kraju. Zgodnie z ustawą dostęp do systemu informacji archiwalnej „Cyfrowe Archiwum” mają osoby prowadzące badania naukowe oraz dziennikarze.

do góry