Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

XVI edycja Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”

Zgłaszanie kandydatur do Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” do 15 marca 2017

  • Kustosz Pamięci Narodowej
    Kustosz Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatur poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online dostępnego na stronie internetowej www.ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i nagrody – Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 marca 2017 r. Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody.

Przesyłając formularz, zgłaszający oświadcza, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę najbliższej rodziny kandydata). Zgłoszenie własnej kandydatury wymaga załączenia co najmniej jednej rekomendacji pochodzącej od instytucji, organizacji społecznej lub innej osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowych informacji udziela:
Piotr Sieczkowski
tel.  (22) 581 85 53
e-mail  piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl  

oraz 

Jarosław Tęsiorowski 
tel. (22) 581 85 98
e-mail jaroslaw.tesiorowski@ipn.gov.pl

do góry