Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Otwarcie wystawy „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody »bezpieki« 1944–1956” – Ciechanów, 21 stycznia 2004 r.

Dnia 21 stycznia 2004 r. w Domu Parafialnym „KATOLIK” w Ciechanowie otwarta została wystawa „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody »bezpieki« 1944-1956”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Wystawa pokazuje powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego Polski Ludowej. Wiele miejsca poświęcono operacjom prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przeciwko strukturom podziemia niepodległościowego. Ukazano sylwetki funkcjonariuszy sprawujących funkcje kierownicze, odgrywających główną rolę w tych działaniach. Pokazano metody szkolenia i techniki „rozgrywek operacyjnych” prowadzonych przez „resort”.

Otwarciu wystawy towarzyszyła okolicznościowa sesja naukowa poświęcona działalności resortu bezpieczeństwa w latach 1945–1956 w Ciechanowie oraz roli jaką odegrali funkcjonariusze UB w walce z niepodległościowymi organizacjami antykomunistycznymi (PSL, ROAK, NSZ, NZW) na ziemi ciechanowskiej. Podczas sesji referaty wygłosili: Tomasz Łabuszewski – DZIAŁALNOŚĆ RESORU BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1945–1954, Kazimierz Krajewski – DZIAŁALNOŚĆ 16 OKRĘGU NZW I JEGO ZWALCZANIE PRZEZ RESORT BEZPIECZEŃSTWA i Jacek Pawłowicz – ZBRODNICZA DZIAŁALNOŚĆ GRUP POZOROWANYCH PPR (1945–1947).

do góry