Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Resortowi twórcy” – Warszawa, 20-22 września 2016

  • Dr Mateusz Szpytma Z-ca  Prezesa IPN
    Dr Mateusz Szpytma Z-ca Prezesa IPN

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie rozpoczęła się we wtorek konferencja zorganizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

Trzydniowa impreza ma przybliżyć opinii publicznej sylwetki pisarzy, plastyków, filmowców czy muzyków, którzy legitymizowali i wspomagali komunistyczny system i służyli szeroko pojętej propagandzie władz PRL. O realiach i specyfice tego zaangażowania mówić będą m.in. eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego czy Łódzkiego, ale i badacze z oddziałów IPN.

Kilka nazwisk takich „zasłużonych twórców” można wymienić od razu: Zbigniew Domino, Zbigniew Nienacki, Aleksander Omiljanowicz, Feliks Sikorski, Norbert Pick, Marian Stróżyński vel Reniak, Czesław Białowąs. Ale było ich znacznie więcej. Potrzeba rzetelnych badań, które opisują i ujawniają ich działalność, doprowadziła do organizacji tej konferencji. 

Wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, który uczestniczył w otwarciu imprezy, odczytał list prezesa Instytutu Jarosława Szarka do osób biorących udział w tym przedsięwzięciu i jego organizatorów.

 „Złożone relacje wewnątrzśrodowiskowe, zaangażowanie artystów w działalność opozycyjną i stosunek środowisk twórczych do władzy – te tematy do dziś budzą emocje i co jakiś czas odżywają, wykraczając poza krąg samych zainteresowanych. Dlatego tak ważne jest spokojne i rzeczowe opisanie tych zjawisk z punktu widzenia naukowego (…).

Jestem przekonany, że obecność tylu znamienitych specjalistów jest gwarancją ważnych i ciekawych dyskusji(…). Życzę Państwu udanego spotkania, wymiany doświadczeń, która pozwoli na wypracowanie nowych koncepcji oraz planów dotyczących tego ważnego obszaru badawczego” – napisał prezes IPN.

Wszystkich zainteresowanych „resortowymi” twórcami zachęcamy do śledzenia debaty na żywo – za pośrednictwem portalu pamiec.pl. 

do góry