Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Sesja pt. „Rok 1989 z perspektywy 20 lat” – Wrocław 2 czerwca 2009

 • Prezydent Wrocławia – dr Rafał Dutkiewicz – przewodniczący wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego w 1990 r.
 • Dr Grzegorz Waligóra z OBEP IPN we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. bp Bronisław Dembowski – uczestnik obrad Okrągłego Stołu

2 czerwca 2009 r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta sesja upamiętniająca wydarzenia 1989 r. z perspektywy minionych dwudziestu lat. Zaproszeni goście poruszyli tematykę związaną m.in. z działalnością dolnośląskiej opozycji, Kościoła katolickiego oraz reakcji różnych środowisk na wydarzenia 1989 r. Organizatorami sesji są: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu oraz Rada Miasta Wrocławia.

Program:

Część I.

 • Prof. Włodzimierz Suleja – „Dolny Śląsk po stanie wojennym”
 • Dr Grzegorz Waligóra – „Środowiska opozycyjne Dolnego Śląska wobec wydarzeń 1989 r.”
 • Prof. dr hab. bp Bronisław Dembowski – „Rola Kościoła katolickiego w wydarzeniach 1989 r.”
 • Dr Adolf Juzwenko, Dr Rafał Dutkiewicz – „Wrocławski Komitet Obywatelski „Solidarność” – refleksje

Część II.

 • Stanisław Łopatowski – „Schyłek PRL w oczach władz”
 • Płk Jan Stanisław Smalewski – „Nastroje wśród kadry oficerskiej WP wobec wydarzeń 1989 r.”
 • Jerzy Woźniak – „Kombatanci wobec wyborów 1989 r. – stracone pokolenie?”
 • Dr Rafał Nowakowski – „Przemiany administracyjne po 1989 r. – porównanie na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania”
 • Jerzy Nalichowski – „Województwo jeleniogórskie po wyborach czerwcowych 1989 r.”
 • Janisław Muszyński – „Wybory 1989 r. i ich konsekwencje – z perspektywy 20 lat”

 

do góry